Jak obnovit tovární nastavení LED televizoru Samsung

Pokud váš LED televizor Samsung nefunguje dobře nebo pokud vás aktuální nastavení nezajímá, resetováním televizoru odstraníte uložená nastavení, například možnosti zvuku a obrazu, abyste obnovili výchozí tovární nastavení. Televizor může být prospěšný pro připojení externích zařízení, jako jsou počítače a projektory, pro multimediální práci, jako jsou obchodní prezentace, ale pokud nefunguje tak, jak chcete, stačí reset, který opraví drobné závady a umožní vám programovat nastavení od nuly.

1

Stiskněte tlačítko „Nabídka“ na LED televizoru Samsung nebo na dálkovém ovladači.

2

Stiskněte tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů a zvýrazněte možnost „Podpora“. Stisknutím tlačítka „Enter“ otevřete nabídku podpory.

3

Vyberte možnost „Autodiagnostika“ a stiskněte tlačítko „Enter“. Vyberte možnost „Resetovat“ a stiskněte „Enter“.

4

Zadejte bezpečnostní PIN televizoru. Výchozí PIN je 0000; pokud jste jej však dříve změnili, zadejte nový PIN.

5

Výběrem možnosti „Ano“ potvrďte výběr, když se na obrazovce zobrazí dialogové okno „Všechna nastavení se vrátí na výchozí tovární nastavení kromě nastavení sítě“. Televizor se automaticky vypne a obnoví výchozí tovární nastavení.