Jaké jsou funkce oddělení podnikové komunikace?

Oddělení podnikové komunikace hrají klíčovou roli v tom, jak investoři, zaměstnanci a veřejnost vnímají společnost. Často podléhají přímo výkonnému řediteli společnosti a slouží jako poradci při řízení reputace společnosti. Pomáhají vedoucím pracovníkům připravovat se na mediální rozhovory, vypracovávat zprávy, které mají doručovat investorům a zaměstnancům, a navrhovat nové iniciativy, které společnostem udrží na špici komunikace se svými zúčastněnými stranami.

Vztahy s médii a komunikace

To může být funkce, pro kterou jsou správci podnikové komunikace nejznámější. Práce v oblasti vztahů s médii zahrnuje psaní a distribuci tiskových zpráv a reakci na dotazy médií. Firemní komunikátoři dohlížejí na veškeré plánování tiskových konferencí, včetně výběru místa pro akci, zajištění zobrazení bannerů a jiné grafiky na akci, přípravy balíčků informací k distribuci do médií a přípravy vedoucích k vystoupení na tiskových konferencích.

Vztahy s médii také zahrnují zajištění toho, aby mluvčí vystupovali v místních televizních a rozhlasových programech. Firemní komunikátoři sledují noviny, televizní zpravodajství a další prodejny, aby zjistili, co o společnosti říkají média, a aby navrhli strategie řešení dezinformací.

Vztahy se zákazníky a veřejností

Budování vztahů se zákazníky a reagování na dotazy veřejnosti spadají pod funkci public relations podnikové komunikace. Mezi úkoly v této oblasti patří tvorba zpravodajů, brožur a dalších tištěných materiálů určených pro širokou veřejnost.

Firemní komunikátoři také spravují webové stránky společnosti a přítomnost na sociálních médiích, což zahrnuje sledování toho, co o společnosti říkají zákazníci a klienti na webových stránkách sociálních sítí, a reagování na nepřesné příspěvky nebo žádosti o informace.

Komunikační profesionálové mohou reagovat přímo na hovory a e-maily od občanů a zákazníků s dotazy ohledně plánů nebo aktivit společnosti. Zajišťují, aby přednášející ze společnosti prezentovali místním komunitním skupinám, a mohou usnadnit skupinové prohlídky provozu společnosti.

Poradenství v krizové komunikaci

Dojde-li k události, která ohrožuje veřejnou bezpečnost nebo pověst společnosti, fungují firemní komunikátoři jako poradci ředitelů a vedoucích pracovníků při zvládání krize. Speciální školení v problematice specifické pro krizovou komunikaci pomáhá podnikovým komunikátorům připravit se na události, jako je únik chemikálií, násilí na pracovišti, náhodné úmrtí v práci, oznámení o propouštění a obvinění z protiprávního jednání společnosti. Před vypuknutím katastrofy často spolupracují se zaměstnanci svých organizací na vypracování plánů krizové komunikace.

Krize může vyžadovat, aby komunikační pracovníci při vytváření krizových zpráv spolupracovali s právníky, vládními regulačními orgány, politickými úředníky, pracovníky reakce na mimořádné události a komunikačními zaměstnanci z jiných společností.

Interní komunikace se zaměstnanci

Kromě předávání zpráv společnosti externím divákům mohou být firemní komunikátoři také vyzváni, aby fungovali jako manažeři komunikace zaměstnanců, což zahrnuje navrhování tištěných publikací a psaní e-mailů k oznamování zpráv o společnosti, informací o výhodách a příležitostech ke školení. Firemní komunikátoři mohou usnadnit fokusovým skupinám zjistit, jaké problémy mají pro zaměstnance v první linii nejdůležitější. Radí vyšším vedoucím pracovníkům, jak zlepšit vztahy se svými zaměstnanci a získat podporu pro jejich iniciativy. Zaměstnanci podnikové komunikace mohou také spravovat firemní intranet a interní blogy.