Jak otevřít port vzdálené plochy

Vzdálená plocha umožňuje přístup k počítači z jiného počítače. Port vzdálené plochy můžete otevřít pouze ve svém počítači, abyste k němu mohli přistupovat pouze v místní síti, nebo jej otevřít také ve směrovači, abyste mohli počítač používat přes internet. Před otevřením portu vzdálené plochy na routeru nebo firewallu musíte povolit, aby váš uživatelský účet měl oprávnění pro vzdálenou plochu v počítači, ke kterému chcete přistupovat.

Otevřete port v počítači

1

Klikněte na „Start“, klikněte pravým tlačítkem na „Počítač“ a vyberte „Vlastnosti“. Klikněte na „Vzdálená nastavení“. Schválte okno Řízení uživatelských účtů, pokud se objeví.

2

Klikněte na kruh nalevo od položky „Povolit připojení pouze z počítačů, na nichž je spuštěna Vzdálená plocha s ověřením na úrovni sítě (bezpečnější).“ Klikněte na „Vybrat uživatele ...“, pokud chcete povolit jiným uživatelům než aktuálním, ke kterým jste přihlášeni k počítači, vzdálený přístup k počítači. V opačném případě přejděte ke kroku 4.

3

Klikněte na „Přidat“, zadejte jméno uživatele, kterému chcete povolit vzdálené používání počítače, a dvakrát klikněte na „OK“.

4

Kliknutím na „OK“ uložte změny. Klikněte na ikonu „Windows“ na ploše, zadejte „Firewall“ bez uvozovek a klikněte na „Povolit program prostřednictvím brány Windows Firewall.“

5

Posuňte se dolů, dokud v seznamu otevřených programů nenajdete „Vzdálená plocha“ - nezaměňujte ji s „Vzdálená plocha - RemoteFX“. Pokud ještě není zaškrtnuto, zaškrtněte políčko „Domů / Práce (soukromě)“. Povolení Vzdálené plochy by to již mělo udělat za vás, ale to pomůže zajistit, že program nebude při pokusu o přístup k počítači blokován bránou Windows Firewall.

6

Otevřete jakýkoli jiný program brány firewall, který máte v počítači. Pokud nemáte nainstalován žádný další program brány firewall, přejděte k dalšímu kroku. Povolte číslo portu 3389, abyste mohli procházet bránou firewall. Pokud si nejste jisti, jak to udělat, nahlédněte do dokumentace k vašemu firewallovému programu, protože postup je u každého jiný.

Otevřete port na routeru

1

Otevřete webový prohlížeč v počítači, ve kterém jste povolili připojení ke vzdálené ploše. Přejděte na adresu IP routeru. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení routeru. Tyto informace naleznete v dokumentaci routeru.

2

Najděte sekci s názvem podobným „Virtuálním serverům“ nebo „Přesměrování portů“ a otevřete ji. Zadejte číslo portu 3389 pro interní a externí porty. Vyberte protokol „TCP“.

3

Zadejte IP adresu počítače, na kterém jste povolili připojení ke vzdálené ploše. Stiskněte současně klávesy „Windows“ a „R“ a uvolněte je, pokud potřebujete zjistit adresu IP v počítači. V opačném případě přejděte ke kroku 5.

4

Napište „cmd“ a klikněte na „OK“. Napište „ipconfig“ bez uvozovek a stiskněte klávesu „Enter“. Najděte hodnotu „IPv4 Address“ pro síťový adaptér, který připojuje váš počítač k Internetu. Toto je adresa IP, která se má použít při otevírání portu na routeru.

5

Na konfigurační stránce routeru vyhledejte IP adresu „WAN“ nebo „Internet“. Tyto informace si zapište na později.

6

Uložte změny do routeru a poté zavřete webový prohlížeč. Na ploše druhého počítače klikněte na ikonu „Windows“. Napište „vzdálený“ a klikněte na „Připojení ke vzdálené ploše“.

7

Zadejte internetovou IP adresu, kterou jste dříve zaznamenali z routeru, a klikněte na „Připojit“. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vzdálený počítač a klikněte na „OK“. Úspěšné připojení potvrzuje, že port byl správně otevřen.