Jak odeslat Outlook na SMS

Microsoft Outlook obsahuje funkci SMS zpráv, která vám umožňuje odesílat textové zprávy stejným způsobem, jakým byste normálně odeslali nebo přeposlali e-mail nebo schůzku v kalendáři kontaktu. Abyste mohli používat standardní bezplatnou funkci Outlook SMS, musí vaše firma mít účet Microsoft Exchange Server 2010 a smartphone nebo bezdrátové zařízení s operačním systémem Windows Mobile 6.5 nebo novějším. Mnoho podniků tyto požadavky nesplní, takže Outlook nabízí jinou metodu pro odesílání nebo předávání zpráv prostřednictvím služby SMS pro zasílání zpráv SMS třetích stran, která odkazuje na program a odesílá a přijímá textové zprávy vaším jménem. Během procesu registrace aplikace Outlook do této služby si můžete vybrat aktuální textovou službu poskytovatele bezdrátového připojení nebo zvolit jiného poskytovatele bezdrátového připojení.

Nastavte službu SMS textových zpráv v Outlooku

1

Spusťte Microsoft Outlook.

2

Klikněte na tlačítko „Nové položky“ ve skupině Nová na kartě Domů na pásu karet.

3

Vyberte z rozevírací nabídky možnost „Textová zpráva (SMS)“ a otevřete okno Konfigurace účtu pro textové zprávy (SMS). Klikněte na tlačítko „Další“.

4

V dialogovém okně účtu služby Outlook Mobile Service klikněte na „Najít službu textových zpráv pro vašeho mobilního operátora“.

5

V seznamu možností klikněte na zemi nebo oblast umístění bezdrátové služby vaší společnosti. Vyberte svého poskytovatele bezdrátového připojení nebo klikněte na odkaz jiného poskytovatele, pokud se vaše služba v seznamu neobjeví.

6

Klikněte na tlačítko „Ano“ ve výzvě na obrazovce s dotazem, zda chcete přidat účet do Outlooku pro tuto webovou službu. Nyní, když jste nastavili službu v Outlooku, postupujte podle pokynů v části Odeslat textovou zprávu SMS v Outlooku a odešlete textovou zprávu SMS z programu.

Odeslat SMS textovou zprávu na Outlook

1

Klikněte na „Nové položky“ ve skupině Nová na kartě Domů.

2

Z rozbalovací nabídky vyberte možnost „Textová zpráva (SMS)“ a otevřete okno textové zprávy.

3

Zadejte jméno příjemce nebo klikněte na tlačítko „Komu“ a vyberte příjemce z vašeho adresáře.

4

Napište zprávu do hlavního panelu ve spodní polovině okna. Emotikon můžete vložit kliknutím na něj ve skupině Vložit na kartě Textová zpráva nad podoknem editoru zpráv.

5

Přečtěte si zprávu v podokně náhledu na levé straně okna.

6

Klepnutím na tlačítko Odeslat odešlete textovou zprávu SMS z aplikace Outlook.

Odesílejte nebo přeposílejte zprávy z Outlooku na SMS

1

Klikněte na kartu „Nabídky“ na pásu karet v horní části obrazovky. Klikněte na tlačítko nabídky „Nástroje“ a v rozevírací nabídce vyberte možnost „Možnosti aplikace Outlook“.

2

Klikněte na kartu „Mobilní“ v levém podokně okna Možnosti aplikace Outlook.

3

Klikněte na tlačítko „Konfigurovat přeposílání“ pod nadpisem Předat položky aplikace Outlook.

4

Klikněte a zaškrtněte políčko „Přeposlat položky Outlooku, které splňují všechny vybrané podmínky“. Do vstupního pole pod zaškrtávacím políčkem zadejte číslo mobilního telefonu, na které chcete přeposílat zprávy. Můžete zadat více čísel oddělených čárkou.

5

Kliknutím na příslušná zaškrtávací políčka vyberte, které zprávy se mají přeposílat na SMS. V poli „Komu“ můžete vybrat e-maily se svým jménem nebo jmény konkrétních kontaktů; žádosti o schůzku a aktualizace; e-maily odesílané určitým poštovním skupinám a zprávy označené stavem vysoké důležitosti.

6

Klikněte na tlačítko „OK“ a poté kliknutím na „Použít“ změny uložte. Aplikace Outlook nyní použije vaše zvolené nastavení k přeposílání e-mailových zpráv na zadaná čísla SMS.