Opakování řádků v aplikaci Excel

Když tabulka aplikace Excel zahrnuje několik stránek, je snadnější sledovat data, když vytisknete názvy sloupců v horní části každé stránky. Místo ručního opakování řádku nadpisu můžete pomocí funkce Tisk titulků přikázat aplikaci Excel automaticky opakovat řádek na každé stránce. Excel také obsahuje funkce, které usnadňují opakování řádků při zadávání duplicitních dat do tabulky.

Řádky nadpisů

1

Klikněte na kartu „Rozvržení stránky“ a v části Nastavení stránky na pásu karet vyberte možnost „Tisknout tituly“.

2

Klikněte do pole vedle položky „Řádky, které se mají opakovat nahoře“ v dialogovém okně Vzhled stránky.

3

Klikněte v listu na řádek, který chcete opakovat. Hodnoty buněk se v dialogovém okně zobrazí automaticky.

4

Kliknutím na „OK“ uložíte změnu a zavřete dialogové okno. Řádek, který jste vybrali, se při tisku listu zobrazí v horní části každé stránky.

Duplicitní řádky

1

Vyberte řádek nebo řádky, které chcete opakovat.

2

Přesuňte ukazatel nad malé čtvercové úchytky výplně v levém dolním rohu oblasti výběru, aby se ukazatel změnil na černé znaménko „+“.

3

Přetáhněte úchyt výplně dolů přes řádky, do kterých zkopírujete původní data, a poté uvolněte tlačítko myši. Excel automaticky vyplní řádky opakovanými daty. Pokud již máte data v ostatních řádcích, která nechcete kopírovat, použijte místo toho další metodu.

4

Vyberte řádek nebo řádky, které chcete opakovat. Klikněte pravým tlačítkem na výběr a klikněte na „Kopírovat“.

5

Vyberte řádky, do kterých chcete zkopírovat původní řádek nebo řádky. Pravým tlačítkem klikněte na výběr a poté klikněte na „Vložit zkopírované buňky“. Excel vloží opakovaná data do nových řádků a posune stávající řádky dolů.