Jak vypočítat pomocí aplikace Excel pro součet čtverců

Jedním ze vzorců podporovaných aplikací Microsoft Excel je rovnice součtu čtverců. Chcete-li vypočítat součet čtverců pomocí aplikace Microsoft Excel, musíte do řádku vzorců buňky, se kterou pracujete, zadat konkrétní vzorec. Máte možnost zadat do vzorce až 30 samostatných čísel a mohou být buď ve formě statických čísel - například 5, 4 nebo 3 - nebo propojených buněk, například A5, B4 nebo C3.

1

Vyberte buňku v dokumentu Microsoft Excel, kterou chcete použít pro funkci součtu čtverců, a otevřete kartu „Vzorce“.

2

Klikněte na tlačítko „Vložit funkci“ a do pole „Hledat funkci“ zadejte „sumsq“. Klikněte na „Přejít“ a vyberte funkci „SUMSQ“, která se zobrazí v seznamu níže. Poté klikněte na „OK“.

3

Zadejte požadovaná čísla, například „5“ nebo „6“, nebo čísla buněk, například „A3“ nebo „C6“, do polí Čísla a poté klikněte na tlačítko „OK“. Vypočítá se součet čtverců pro čísla, která jste zadali, a výsledek se zobrazí v buňce.