Jak odebrat spuštění karty Google Chrome

Úvodní stránka karty Google Chrome zobrazuje vaše nedávno zavřené webové stránky, vaše nedávné aplikace Chrome nebo vaše nejnavštěvovanější webové stránky. Můžete odebrat jednotlivou stránku ze spouštěcí stránky karty nebo můžete tuto funkci úplně deaktivovat a povolit tradiční domovskou stránku s jedním webem. Když odeberete jednotlivou stránku, nahradí ji nejnavštěvovanější stránka.

Odebrání jedné stránky po spuštění karty

1

Otevřete Google Chrome. Pokud je prohlížeč již otevřený, kliknutím na symbol „Plus“ v horní části prohlížeče otevřete novou kartu. Tím se dostanete na stránku spuštění karty.

2

Přesuňte kurzor myši na miniaturu webu, kterou chcete odebrat. Nad miniaturou se zobrazí záhlaví.

3

Kliknutím na tlačítko „X“ v pravém rohu odeberete web ze stránky spuštění karty.

Odebrání úvodní stránky karty

1

Otevřete Google Chrome a klikněte na logo „Klíč“ v pravém rohu okna prohlížeče.

2

Klikněte na „Možnosti“ a poté na „Základní informace“.

3

Přejděte dolů do sekce „Domovská stránka“. Výběr by měl znít „Použít stránku Nová karta“.

4

Zaškrtněte políčko „Otevřít tuto stránku“. Zadejte adresu webu, který chcete použít jako domovskou stránku, a poté zavřete okno.