Jak plakátovat fotografie ve Photoshopu

Vytváření vizuálních efektů ve stylu plakátu pro fotografie vaší firmy je hračka pomocí nástroje Posterizace v softwaru pro úpravu obrázků Adobe Photoshop. Nástroj Posterizovat je k dispozici jako součást panelu Úpravy ve Photoshopu. Po použití efektu posterizace na fotografii můžete určit počet hodnot jasu na fotografii pomocí vestavěného posuvníku, který automaticky upraví obrázek tak, abyste mohli zobrazit efekty vašich měnících se úrovní plakátování.

1

Spusťte Photoshop a kliknutím na „Soubor“ a „Otevřít“ otevřete soubor, který chcete posterizovat.

2

V nabídce umístěné v horní části okna Photoshopu klikněte na „Okno“ a poté z rozevírací nabídky klikněte na „Úpravy“, čímž zpřístupníte panel Úpravy ve vašem pracovním prostoru. Pokud je vedle Úpravy již zaškrtnutí, pokračujte dalším krokem.

3

Klikněte na panel „Úpravy“ a klikněte na malou šipku dolů v pravém horním rohu. Zobrazí se rozevírací nabídka.

4

V rozevírací nabídce klikněte na možnost Plakátovat. Photoshop zobrazí dialog Nová vrstva, ve kterém můžete pojmenovat svoji posterizační vrstvu, přiřadit barvu vrstvy a neprůhlednost. Klikněte na „OK“. Photoshop přidává do vašeho obrazu základní efekt plakátování na čtyřech úrovních.

5

Přetáhněte jezdec pod nadpisem Posterizace na panelu Úpravy a nastavte počet úrovní plakátování, které chcete na své fotografii. Čím vyšší je počet úrovní, tím více detailů se na vaší fotografii objeví. Jakmile přidáte další úrovně, efekt posterizace se stane méně výrazným.

6

Kliknutím na „Soubor“ a „Uložit jako“ uložíte plakátovou verzi své fotografie, když ji upravíte podle svých představ.