Jak přidat videa do VLC na iPadu

Přestože je iPad dodáván s integrovanými aplikacemi, které uživatelům umožňují prohlížet videoobsah, zařízení také umožňuje instalaci video přehrávačů třetích stran, například přehrávače médií VLC. Přehrávač VLC může přehrávat mnoho formátů video souborů, včetně souborů AVI a MPG. Chcete-li na svém iPadu přidat videa pro přehrávač VLC, musíte zařízení připojit k iTunes v počítači, který již obsahuje video soubory, které chcete do přehrávače přidat.

1

Připojte iPad k počítači pomocí kabelu USB.

2

Spusťte iTunes a poté vyberte svůj iPad v části Zařízení na levé straně okna.

3

Klikněte na kartu „Aplikace“ a poté přejděte do části „Sdílení souborů“ posouváním do dolní části okna.

4

V části „Aplikace“ na levé straně stránky klikněte na „VLC“. Seznam aktuálních mediálních souborů pro přehrávač VLC se automaticky zobrazí na pravé straně stránky v části „Dokumenty VLC“.

5

Klikněte na tlačítko „Přidat“ ve spodní části pole „Dokumenty VLC“. Otevře se okno „Vybrat soubor“.

6

Přejděte na video, které chcete přidat do VLC, a klikněte na tlačítko „Vybrat“. Video se automaticky přidá do přehrávače VLC na vašem iPadu. Opětovným kliknutím na tlačítko Přidat přidáte další videa.