Definice týmové práce na pracovišti

Moderní obchodní vedoucí vědí, že týmová práce je nezbytná pro úspěch každého podnikání. Dávno jsou pryč časy, kdy může společnost prosperovat, když se jednotlivci drží svých kójí a nefungují soudržně. Jak definujete týmovou práci na pracovišti? Když většina lidí myslí na týmy, myslí na sporty, kde se hráči snaží dosáhnout cíle vyhrát. Nejlepší definice týmové práce v podnikání zahrnuje skupinu jednotlivců spolupracujících na dokončení úkolu nebo velkého cíle. Role vůdce při vývoji a řízení týmu je zásadní pro úspěch týmu.

Rozvoj mentality týmu

Definice týmové práce na pracovišti funguje, dokud se lidé v týmu cítí zahrnuti, což začíná řízením, které stanoví zásady inkluzivity a zaměstnanecké programy. Politiky a programy by měly zahrnovat školení o rozmanitosti, politiky a postupy proti obtěžování a pravidla rovných příležitostí.

Vedle základní sady pravidel a zásad by si vedoucí měli věnovat čas individuálnímu rozhovoru se členy týmu o obavách a vytváření prostředí v kanceláři i mimo ni, kde se členové týmu mohou navzájem poznat, prolínat a učit se nové a odlišné věci o sobě navzájem. Mnoho cvičení pro budování týmů, které vedoucí používají, je navrženo tak, aby zaujaly členy týmu, kteří by se mohli stydět nebo zdrženlivě vystoupit z kabiny a připojit se ke tabulce spolupráce.

Porozumění přiřazení úkolů

Týmy musí být organizovány. Basketbalové mužstvo má na hřišti pět pozic a na lavičce pomocné hráče, stejně jako alespoň jednoho trenéra. Jejich cílem je vyrábět koše a vyhrávat hry, ale nemohou to dělat, dokud všichni lidé na hřišti nerozumí jejich úkolům. Střed a strážce mají různé povinnosti. Totéž platí při navazování týmové práce v kanceláři.

Vedoucí musí nejen vhodně delegovat úkoly, ale také vysvětlit týmu, jak je práce jednoho člověka propojena s celým cílem. Lidé v týmu často spoléhají na to, že jedna osoba dokončí úkol, než dokončí svou vlastní práci. Tuto vzájemnou závislost je třeba řešit, aby bylo zajištěno, že každý je schopen udržet pracovní postup v pohybu efektivně. Podívejte se na restauraci; šéfkuchař neví, co vařit, pokud servírka nejen převezme objednávku, ale také ji rychle doručí do kuchyně. Pokud přijme devět objednávek, než je předá, dojde k nevyřízenosti a zákazníci mají špatné zkušenosti s čekáním na jejich jídlo.

Řešení konfliktů v týmech

Jedním z pádů týmové práce na pracovišti je konflikt. Některé konflikty jsou dobré, například brainstorming nových myšlenek, které nemusí být v souladu se stávajícími standardy. Jiný konflikt je škodlivý. Obvykle k tomu dochází, když mají členové týmu mezi sebou osobní problémy nebo se v týmovém prostředí necítí dobře. Manažeři si musí být vědomi konfliktu a musí mít prostředky k jeho rychlému řešení.

Pokud mají dva členové týmu problém, protože se jeden z nich cítí diskriminován, manažer musí postupovat podle protokolu společnosti, vyšetřit a vyřešit problém. Pokud negativní konflikt nebude vyřešen, ovlivní to víc než jen dva lidi, kteří spolu nevycházejí. U každého v týmu může vzniknout úzkost z dané situace a produktivita často klesá.