Jak automaticky řadit seznam podle abecedy v aplikaci Microsoft Excel

Když organizujete data své společnosti v tabulce pomocí aplikace Microsoft Excel, nemusíte ručně upravovat informace, pokud je chcete seřadit podle abecedy. Místo toho můžete pomocí funkce třídění aplikace lépe porozumět informacím. Excel má možnosti seřadit jeden sloupec dat, stejně jako možnosti seskupit více sloupců dohromady, zatímco je seřadíte.

Seřadit jeden seznam podle abecedy

1

Spusťte aplikaci Excel a otevřete tabulku obsahující seznam, který chcete seřadit.

2

Klepnutím vyberte rozsah dat, například A1 až A20, nebo kliknutím na záhlaví vyberte celý sloupec dat.

3

Kliknutím na ikonu „AZ“ ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data seřadíte seznam podle abecedy od A do Z. Kliknutím na ikonu „ZA“ seřadíte v opačném abecedním pořadí.

Seřadit seskupené seznamy současně

1

Klepněte na libovolnou buňku v rozsahu dat, která chcete seřadit, chcete-li seskupit více sloupců k současnému řazení.

2

Ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data klikněte na „Seřadit a filtrovat“ a poté klikněte na „Vlastní řazení“. Zobrazí se dialogové okno Řazení.

3

Pokud má vaše tabulka záhlaví, zaškrtněte políčko „Moje data obsahují záhlaví“. Pokud nepoužíváte záhlaví, budou vaše sloupce označeny „A“, „B“, „C“ atd.

4

Klikněte na rozevírací nabídku „Seřadit podle“ a poté klikněte na název záhlaví prvního seznamu, který chcete seřadit ve skupině. Případně kliknutím na písmeno sloupce jej vyberte.

5

Klikněte na rozevírací nabídku „Seřadit podle“ a poté klikněte na „Hodnoty“.

6

Klikněte na rozevírací nabídku „Pořadí“ a poté kliknutím na „A až Z“ řaďte podle abecedy, nebo kliknutím na „Z až A“ řiďte v opačném abecedním pořadí. Tento postup opakujte pro každý sloupec dat ve skupině, který chcete seřadit.

7

Kliknutím na „OK“ seřadíte data podle zadaných kritérií