Změna časového pásma v systému Android

Když je vaše zařízení Android připojeno k mobilní síti, automaticky aktualizuje své hodiny tak, aby odpovídaly vašemu aktuálnímu časovému pásmu. Pokud se nemůžete připojit k síti (například když jste v letadle), použijte nastavení času k ruční změně časového pásma v zařízení Android. Android si ponechá změnu časového pásma, dokud ji znovu nezměníte ručně nebo znovu neaktivujete automatické načítání časového pásma.

1

Na Androidu stiskněte tlačítko „Nabídka“ a poté klepněte na „Nastavení“.

2

Přejděte dolů do dolní části nabídky Nastavení a klepněte na „Datum a čas“.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti „Automaticky“. Android již nenačte časové pásmo z vaší mobilní sítě.

4

Klepnutím na „Vybrat časové pásmo“ zobrazíte seznam časových pásem.

5

Posuňte se dolů v seznamu a klepněte na místo v požadovaném časovém pásmu. Případně vyberte časové pásmo podle názvu.

6

Stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na domovskou obrazovku Androidu. Na displeji se zobrazí čas, který odpovídá novému časovému pásmu.