Jak překlenout bezdrátové připojení pomocí routeru Linksys a routeru Netgear

Jednou z užitečných věcí, kterou můžete u dvou směrovačů udělat, je nastavit je v režimu bezdrátového opakování nebo přemostění. V tomto režimu směrovače spolupracují na posílení bezdrátové sítě vaší firmy a zvýšení jejího rádiusu. Jeden směrovač je připojen přímo ke zdroji Internetu, například k modemu, a funguje jako síťová základna, zatímco druhý směrovač je připojen k prvnímu směrovači. Režim mostu můžete nastavit, i když směrovače vyrábí různé společnosti, například Netgear a Linksys.

1

Připojte každý směrovač ke zdroji napájení a připojte směrovač Netgear k modemu pomocí kabelu Ethernet. K dočasnému připojení routeru k počítači použijte jiný ethernetový kabel.

2

Otevřete webový prohlížeč na připojeném počítači a do adresního řádku zadejte „192.168.1.1“ (bez uvozovek). Stiskněte klávesu „Enter“ a poté zadejte uživatelské jméno a heslo routeru, čímž otevřete konfigurační nabídku.

3

Otevřete kategorii „Nastavení bezdrátového připojení“ a nastavte název sítě (SSID), kanál, režim přenosu, nastavení zabezpečení (musí být „WEP“ nebo bez zabezpečení) a bezpečnostní klíč. Všimněte si zde použitých nastavení, protože je musíte duplikovat v nastavení routeru Linksys.

4

Klikněte na odkaz „Bezdrátová opakující se funkce“ v sekci Pokročilé v konfigurační nabídce. Zaškrtněte políčko „Povolit funkci bezdrátového opakování“ a vyberte možnost „Bezdrátová základnová stanice“.

5

Ve spodní části routeru Linksys vyhledejte dlouhý řetězec znaků označený jako „MAC adresa“, který by měl vypadat podobně jako tento: „1E-43-7Y-8U-32-J9.“ Do pole „Repeater MAC Address 1“ zadejte adresu MAC routeru Linksys a klikněte na tlačítko „Apply“. Klikněte na „Odhlásit“ a zavřete webový prohlížeč nebo kartu prohlížeče.

6

Odpojte ethernetový kabel od počítače a zapojte jej do routeru Linksys. Pomocí jiného kabelu Ethernet připojte router Linksys k počítači. Obě tato fyzická připojení jsou dočasná.

7

Otevřete webový prohlížeč na připojeném počítači a znovu zadejte „192.168.1.1“. Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo routeru Linksys a otevřete jeho konfigurační nabídku. Přejděte do nabídky „Bezdrátové připojení“ a proveďte nastavení bezdrátové sítě přesně tak, jak to máte v routeru Netgear.

8

Klikněte na tlačítko „Připojení“ v části Nastavení směrovače a otevřete kartu „Nastavení Internetu“. Vyberte možnost „IPv4“, v rozevírací nabídce „Typ připojení k internetu“ vyberte „Bridge Mode“ a poté klikněte na odkaz „Získat adresu IPv4 automaticky“. Kliknutím na „OK“ uložíte nastavení.

9

Odpojte oba ethernetové kabely - mezi počítačem a routerem Linksys a mezi routery - a přemístěte router Linksys na požadované místo. Tyto ethernetové kabely již nepotřebujete, protože směrovače se budou navzájem bezdrátově připojovat v režimu mostu.