Jak přepnout klávesnici zpět na angličtinu

Pokud podnikáte s lidmi všech národností, nevyhnutelně narazíte na cizí jazyky a někdy budete muset psát určitá cizí slova. Windows 7 vám dává možnost přidat cizí rozložení klávesnice, takže můžete snadno psát cizí znaky nebo symboly, aniž byste se uchýlili k Mapě znaků Windows. Po dokončení přístupu k těmto speciálním znakům se však budete chtít vrátit do svého rodného anglického jazyka. To se děje prostřednictvím panelu jazyků, který se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován více než jeden jazyk.

1

Ve výchozím nastavení klikněte na „Panel jazyků“ umístěný nalevo od oznamovací oblasti systému Windows 7, čímž vyvoláte nabídku pro výběr jazyka. Panel jazyků se zobrazí jako dvoupísmenný symbol označující aktuálně vybraný jazyk.

2

Kliknutím na „EN“ přepnete zpět do angličtiny.

3

Stisknutím kombinace kláves „Alt-Shift“ můžete přepínat mezi jazykovými režimy, aniž byste se dostali do lišty jazyků. Například pokud máte nainstalované pouze dva jazyky, stisknutím klávesy „Alt-Shift“ se okamžitě vrátíte do anglického režimu.