Jak vložit Em Dash do Word Wordu

Microsoft Word už může být vaším způsobem, jak vytvářet obchodní formuláře, marketingové materiály a další komunikaci. Po častém používání se může zdát, že software začne jednat intuitivně, opraví nesprávný pravopis, zalomí dlouhá slova na další řádek a vyloučí vdovy po odstavcích. Příležitostně potřebujete, aby Word provedl něco jako vložení pomlčky, která odloží informace stranou, nebo když může být jiná interpunkce matoucí pro strukturu věty, ale software tuto funkci neprovádí jen automaticky. Čárky a další interpunkční znaménka najdete zastrčené ve sbírce symbolů Wordu, jen čekají na přidání do dokumentu.

1

Spusťte Word. Otevřete dokument, který chcete použít k vložení pomlčky, nebo experimentujte s prázdnou stránkou, kterou pro vás Word otevřel.

2

Klikněte na kartu „Vložit“ a poté na tlačítko „Symbol“ na pásu karet, které otevře okno Symbol.

3

Klikněte na kartu „Zvláštní znaky“.

4

Dvakrát klikněte na možnost „Em Dash“, abyste ji přidali do dokumentu, nebo klikněte na možnost „Em Dash“ jednou, poté na tlačítko „Vložit“ a „Zavřít“. Em pomlčka je vložena. Okno Symbol můžete aktivovat pokaždé, když chcete do dokumentu přidat jedno, nebo můžete zvýraznit, zkopírovat a vložit první symbol do všech ostatních požadovaných instancí.