Jak zajistit ukládání vyplnitelných formulářů PDF

Typ souboru Portable Document File nebo PDF je široce používaným formátem pro kompatibilitu s většinou operačních systémů a e-mailových klientů a také pro schopnost efektivního ukládání dat. Pokud máte formulář PDF, který chcete distribuovat a sbírat odpovědi, můžete také pomocí PDF umožnit příjemcům odpovídat na otázky a také je ukládat.

1

Program spustíte kliknutím na „Start“, „Všechny programy“ a kliknutím na „Adobe Acrobat“.

2

Klikněte na „Soubor“, „Otevřít“ a klikněte na vyplnitelný formulář PDF, který chcete uložit. Klikněte na „Otevřít“.

3

Klikněte na kartu nabídky „Upřesnit“.

4

Klikněte na možnost „Rozšířit vyplňování formulářů a uložit do aplikace Adobe Reader“. To umožní příjemcům vyplnit váš formulář PDF, zadat jejich digitální podpis a uložit jejich elektronické odpovědi.