Můj iPhone úplně ztlumil

Normálně se iPhone přizpůsobuje různým světelným podmínkám, které jsou nastaveny senzorem okolního světla umístěným poblíž reproduktoru iPhone nad obrazovkou. Pokud přejdete z tmavé místnosti do jasně osvětlené kanceláře, iPhone může zůstat ztlumený, dokud nezamknete a odemknete obrazovku. Pokud se tím problém nevyřeší, mohou být dalšími příčinami případ iPhone, nečistoty na senzoru nebo vybitá baterie. Restartování nebo resetování iPhone může také vrátit obrazovku do normálu. Pokud to neuděláte, měla by to udělat vlastní úprava jasu obrazovky.

Základní řešení problémů

1

Zamkněte iPhone stisknutím tlačítka „Spánek / Probuzení“. Přesuňte iPhone do jasného světla a poté jej odemkněte stisknutím tlačítka „Domů“ a přetažením jezdce na obrazovce. Senzor okolního světla přebírá nové čtení místnosti a podle toho by měl upravit jas obrazovky.

2

Pokud máte, vyjměte pouzdro z iPhone a poté zamkněte a odemkněte obrazovku. Senzor okolního světla není u každého modelu na stejném místě, takže případ může blokovat pouzdro určené pro jiný než váš model.

3

Setřete veškerý prach nebo nečistoty, které by mohly rušit senzor okolního světla, který je umístěn v blízkosti sluchátka nad obrazovkou. Zkuste znovu zamknout a odemknout obrazovku.

4

Zajistěte, aby byl iPhone dostatečně nabitý připojením do zásuvky ve zdi pomocí kabelu USB a napájecího adaptéru, který byl dodán. Pokud má iPhone nízkou spotřebu energie, může se obrazovka iPhonu ztlumit do té míry, že ji nevidíte. Když se iPhone začne nabíjet, obrazovka by měla být jasnější.

Restartujte a resetujte

1

Stiskněte a podržte tlačítko „Spánek / Probuzení“ po dobu pěti sekund. Na obrazovce se objeví červený posuvník. Pokud je obrazovka tak slabá, že posuvník nevidíte, ihned po uvolnění tlačítka Spánek / Probuzení položte prst o půl palce od levého horního rohu obrazovky a přetáhněte jej k pravému okraji.

2

Počkejte 30 sekund, než se iPhone vypne. Stiskněte a podržte tlačítko „Spánek / Probuzení“ po dobu pěti sekund. Na obrazovce se zobrazí logo Apple, které označuje, že se iPhone restartuje.

3

Resetujte iPhone, pokud je obrazovka stále tmavá, stisknutím a podržením tlačítek „Spánek / Probuzení“ a „Domů“ po dobu 10 sekund, dokud se na obrazovce neobjeví logo Apple. Pokud je obrazovka příliš tmavá, než aby bylo vidět logo, uvolněte tlačítka po 12 sekundách. IPhone se automaticky resetuje a znovu se zapne.

Úprava nastavení jasu

1

Na domovské obrazovce iPhonu spusťte ikonu „Nastavení“ a poté klepněte na „Jas a tapeta“.

2

Klepněte na přepínač Automatický jas „Zapnuto / Vypnuto“ tak, aby byl v poloze Vypnuto.

3

Přetáhněte jezdec v horní části obrazovky úplně doprava. Díky tomu je obrazovka iPhone co nejjasnější.

4

Podle potřeby znovu zapněte možnost Automatický jas.

5

Přetáhněte jezdec doleva, dokud nebude obrazovka na pohodlné úrovni jasu.