Jaký je rozdíl mezi registrovanými a neregistrovanými podniky?

Založená firma nebo společnost je samostatnou entitou od vlastníka firmy a má přirozená práva. Naopak, vlastník firmy a neregistrovaná firma jsou stejné a vlastník osobně nese všechny výsledky podnikání. Nezapsané v obchodním rejstříku jsou obvykle společnosti s jediným vlastníkem nebo partnerské společnosti. Hlavním rozdílem mezi registrovaným a neregistrovaným podnikem je způsob, jakým majitelé nesou obchodní aktivity.

Odpovědnost za obchodní závazky

Začleněné podnikání chrání vlastníky před závazky, které by jim mohly vzniknout při podnikání, zatímco nezapsané v obchodním rejstříku nikoli. Pokud společnost prodlužuje dluh, musí platba za tento dluh pocházet z investice do podniku, nikoli z osobního majetku vlastníka firmy.

Totéž platí pro žaloby na podnikání. Pokud zapsaná firma prohraje soudní spor, je za splacení odpovědná společnost, nikoli vlastník. Naopak podnikatelé soukromých podniků jsou osobně odpovědní za jakékoli dluhy nebo soudní spory proti jejich podnikání.

Rozdílné sazby daně a odpočty

Korporace platí nižší sazbu daně než fyzické osoby. Kromě toho mohou registrované podniky odložit daně na pozdější datum, a pokud se podnik kvalifikuje jako malý podnik, může mít nárok na odpočet daně pro malý podnik. Neziskové společnosti musí podat samostatná daňová přiznání k podnikání, zatímco vlastník nezapsané v obchodním rejstříku může podat jedno individuální daňové přiznání.

Nezapsané v obchodním rejstříku má také určitou flexibilitu při jednání s daněmi, protože může požadovat osobní daňové úlevy, které začleněný podnik nemůže. Majitelé neregistrovaných podniků mohou také využít obchodní ztráty ke snížení svého osobního příjmu.

Náklady na začlenění a provoz

Počáteční náklady na založení společnosti mohou být od založení společnosti až 60 dolarů, ale poplatky závisí na státu. Přidejte roční poplatky za registraci pro vládní a regulační orgány a náklady se rychle zvyšují. Majitelé podniků mohou také platit značné poplatky za právní pomoc, pokud si najmou právníky, kteří jim pomohou se založením a údržbou společnosti.

Kromě toho musí začleněné podniky také platit náklady na průběžnou údržbu, které mohou zahrnovat podrobnější účetní záznamy, přípravu finančních výkazů a podání federálních a místních daňových přiznání. S výjimkou příležitostné právní pomoci nebo odborné daňové pomoci vlastníkům společností s jediným vlastnictvím tyto náklady obvykle nevznikají.

Papírování a probíhající podání

Kromě přípravy čtvrtletních a výročních zpráv pro vládní a regulační agentury musí začleněné podniky také svolat, organizovat a zaznamenávat každoroční setkání akcionářů a firem. Tyto přípravy mohou zahrnovat rozsáhlé papírování, protože pozvánky a podpůrné dokumenty musí být zaslány poštou. Další papírování může zahrnovat finanční výkazy a další zprávy, které musí být poskytnuty akcionářům. Nezapsané v obchodním rejstříku tyto obavy obvykle nemají.

Další rozdíly mezi těmito dvěma

Na rozdíl od neregistrovaných podniků pokračují korporace i poté, co vlastník zemře nebo společnost koupí jiný investor. Neregistrované společnosti musí změnit titul a sepsat nové listiny o převodu majetku, zatímco korporace potřebují k nemovitosti vydávat pouze akciové akcie. Inkorporované společnosti mají také větší schopnost získávat peníze, protože mohou vydávat více akcií. To však oslabuje podíl původních vlastníků ve společnosti.

Korporace musí zůstat transparentní a musí o svých aktivitách informovat akcionáře, vládu a v závislosti na svém odvětví různé provize. Neregistrovaní vlastníci firem obvykle mohou tyto přehledy přeskočit a udržet své obchodní aktivity v soukromí.