Přenos dat z počítače Mac do počítače přes externí pevný disk

Externí pevné disky se připojují k počítačům přes univerzální sériovou sběrnici a obsahují větší množství paměti než USB flash disky. Externí pevný disk můžete použít k přenosu souborů z počítače Mac do počítače PC nebo mezi jinými typy počítačů. Externí pevné disky jsou obzvláště užitečné pro přenos velkého množství dat, která se nevejdou na menší úložné zařízení, jako je USB flash disk nebo optický disk.

1

Připojte externí pevný disk k počítači Mac pomocí přiloženého kabelu USB. Připojte malý konec kabelu k jednotce a větší konec k portu USB na počítači Mac.

2

Poklepejte na ikonu externího pevného disku, která se zobrazí na ploše počítače Mac.

3

Přetáhněte soubory a složky, které chcete přenést, do okna pevného disku. Do tohoto okna můžete také kopírovat a vkládat soubory nebo složky.

4

Stiskněte a podržte klávesu „Ctrl“, klikněte na ikonu pevného disku na ploše a po dokončení přenosu souboru klikněte na „Vysunout“.

5

Odpojte externí pevný disk od počítače Mac a připojte větší konec kabelu USB do portu USB v počítači.

6

Klikněte na „Start“, klikněte na „Počítač“ a poklepejte na externí pevný disk v okně Počítač.

7

Přetáhněte data z okna externího pevného disku do složky v počítači. Můžete také vybrat soubory, kliknout na ně pravým tlačítkem a kliknout na „Kopírovat“. Klikněte pravým tlačítkem do cílové složky a vyberte možnost „Vložit“.