Jak posouvat nahoru na obrazovce Linux

Ztráta času a produktivity vážně ovlivní malou firmu. Pokud v rámci svého podnikání pracujete na dálku pomocí příkazového řádku, GNU Screen, což je správce oken pro multiplexování na celou obrazovku, zabrání ztraceným datům, protože vaše programy budou nadále fungovat, i když dojde ke ztrátě připojení. Funkce multiplexování obrazovky vám umožňují spouštět více programů v jedné konzole, což nejen zvyšuje vaši efektivitu, ale je nezbytností, pokud máte například povolenou pouze jednu relaci SSH najednou. Protože Screen přebírá správu vašich vzdálených programů, nemůžete při spouštění obrazovky používat funkce posouvání vašeho emulátoru terminálu; musíte použít příkazy obrazovky pro přístup k vyrovnávací paměti pro posouvání.

1

Stiskněte „Ctrl-A“ na klávesnici a stiskněte „Esc“.

2

Stisknutím kláves se šipkami „Nahoru“ a „Dolů“ nebo kláves „PgUp“ a „PgDn“ procházejte předchozím výstupem.

3

Stisknutím klávesy Esc ukončíte režim posouvání.