Jak pomoci růžové obrazovce na počítači

Pokud váš monitor v práci získal podivný odstín (růžový nebo jiný), může být obtížné vyřešit problém s kořenem, protože existuje několik možných viníků. Abyste se dostali k jádru problému a problém vyřešili, musíte použít určité množství pokusů a omylů. Obvykle je tento problém způsoben vadným připojením, vadnou kabeláží, špatným ovladačem videa nebo selhávajícím hardwarem.

1

Pokud se okamžitě po aktualizaci ovladače objevila růžová obrazovka, vraťte ovladač videa na předchozí verzi (pro správu ovladačů budete muset být přihlášeni jako správce). Klikněte na „Start“, do pole napište „správce zařízení“ (bez uvozovek) a vyberte „Správce zařízení“, když se objeví ve výsledcích hledání. Poklepejte na „Grafické adaptéry“ a poklepejte na grafický adaptér. Klikněte na „Vrátit zpět ovladač“ a poté na „Ano“. Restartujte systém a zkontrolujte, zda problém přetrvává.

2

Pokud se po provedení jakýchkoli změn v nastavení objevilo růžové zabarvení obrazovky, obnovte výchozí nastavení displeje monitoru. Většina monitorů má poblíž tlačítka Napájení tlačítko Nabídka a pomocí směrových kláves monitoru, kterými mohou být klávesy se šipkami nebo klávesy „+“ a „-“, můžete procházet různé možnosti. Ve většině případů se možnost obnovení továrního nastavení nachází v hlavní nabídce.

3

Zkontrolujte videokabel a ujistěte se, že je pevně připojen na obou koncích. Uvolněné spojení často způsobuje změnu barvy displeje.

4

Vypněte monitor a odpojte video kabel od počítače i od monitoru. Ujistěte se, že samotný kabel není poškozen nebo zalomen a že žádný z jeho konektorů není ohnutý nebo zlomený. Pokud je kabel poškozen, problém by měl vyřešit jeho výměna. I když se kabel nejeví poškozený, může být stále vadný, zkuste jej proto vyměnit za jiný a zkontrolujte, zda se displej vrátí do normálu.

5

Vyměňte monitor za jiný v kanceláři, o kterém víte, že pracuje správně. Pokud je obrazovka stále růžová, je nejpravděpodobnějším problémem buď špatný grafický adaptér, nebo špatný ovladač.

6

Restartujte počítač a poté klepnutím na klávesu „F8“ otevřete nabídku Rozšířené možnosti spuštění systému Windows. V seznamu vyberte „Nouzový režim“ a stiskněte „Enter“. Přihlaste se jako obvykle. Pokud obrazovka již není růžová, pravděpodobně je na vině chybný ovladač videa. Pokračujte podle následujících kroků. Pokud je obrazovka stále růžová, možná se díváte na vadný grafický adaptér. V závislosti na hardwarové konfiguraci vašeho počítače může oprava vadného grafického adaptéru zahrnovat výměnu přídavné karty nebo úplnou výměnu základní desky. Pokud nemáte nějaké zkušenosti s opravami počítačů, měl by jeden z těchto úkolů provádět vaše IT oddělení nebo technik v opravně počítačů.

7

Restartujte počítač a normálně se přihlaste do systému Windows.

8

Stáhněte si nejnovější ovladač pro svůj adaptér na webových stránkách výrobce počítače. Možná budete muset navštívit vyhrazenou část „Ovladače a soubory ke stažení“ nebo vytáhnout stránku produktu pro váš model počítače. Pokud grafická karta ve vašem zařízení nebyla dodána s počítačem, když byla dodána z výroby, navštivte ovladač webové stránky výrobce grafické karty. Značku a model grafické karty můžete získat otevřením Správce zařízení (viz krok 1).

9

Poklepejte na instalační program ovladače a postupujte podle pokynů na obrazovce. Poté restartujte systém.