Jak nastavit telefon Android na vypnutí roamingu

Váš telefon Android je vysoce přizpůsobitelný a poskytuje vám kontrolu nad základními funkcemi telefonu, jako je využití dat a nastavení při roamingu, tedy když jste v jiné než vlastní síti vašeho operátora. Pomocí hlavního nastavení telefonu deaktivujte veškerá využití dat při roamingu. Když cestujete, budete to vědět podle indikátoru síly signálu na stavovém řádku, kde uvidíte standardní zelené pruhy a malé písmeno „R“ pro „roaming“.

1

Stisknutím tlačítka „Domů“ přejděte na domovskou obrazovku.

2

Stiskněte tlačítko „Nabídka“.

3

Klepněte na „Nastavení“, „Bezdrátová připojení a sítě“ a „Mobilní sítě“.

4

Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost „Datový roaming“. Pokud je zaškrtnuto, odeberte jej klepnutím.

5

Stisknutím tlačítka „Domů“ nebo „Zpět“ ukončíte nastavení „Mobilní sítě“.