Inteligentní automatické otáčení v systému Android

Zařízení Android automaticky otočí displej, když je nakloněn do strany. Jedná se o užitečnou funkci, ale jsou chvíle, kdy může být trochu obtěžující. Používání zařízení Android například vleže na boku vám ztěžuje používání se zapnutou funkcí automatického otáčení a některé aplikace při otáčení nevypadají dobře. Zatímco operační systém Android umožňuje pouze povolit nebo zakázat tuto funkci a neurčit, pro které aplikace ji chcete mít aktivní, několik aplikací nabízí řešení „inteligentního automatického otáčení“.

OS Android

1

Klepněte na tlačítko „Nabídka“ v zařízení Android a vyberte „Nastavení“.

2

Klepnutím na tlačítko „Zobrazit“ zobrazíte seznam možností.

3

Klepnutím na „Automatické otáčení obrazovky“ tuto funkci zapnete nebo vypnete. Pokud je nastaveno na „vypnuto“, obrazovka Android se nebude automaticky otáčet, pokud je zařízení otočeno do strany. Chcete-li tuto funkci znovu povolit, klepněte znovu na možnost „Automatické otáčení obrazovky“.

Inteligentní rotátor

1

Vyberte a nainstalujte bezplatnou aplikaci Smart Rotator z obchodu Google Play nebo z webu vývojáře (viz Zdroje).

2

Klepněte na tlačítko „Nabídka“ v zařízení Android a vyberte „Nastavení“.

3

Klepnutím na tlačítko „Zobrazit“ zobrazíte seznam možností a klepnutím na „Automatické otáčení obrazovky“ tuto funkci deaktivujete. Aby Smart Rotator správně fungoval, musí být deaktivován.

4

Klepnutím na Smart Rotator spustíte aplikaci a zobrazíte seznam všech aplikací, které jsou nainstalovány na vašem zařízení Android.

5

Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete povolit nebo zakázat automatické otáčení. Klepněte na „Zapnout“ nebo „Vypnout“ podle toho, zda chcete, aby se tato aplikace automaticky otáčela, když je zařízení otočené, či nikoli.

Inteligentní automatické otáčení

1

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Smart Auto-Rotate (viz Zdroje). Tato aplikace vyžaduje k nákupu jednorázovou platbu.

2

Klepněte na tlačítko „Nabídka“ v zařízení Android a vyberte „Nastavení“.

3

Klepnutím na tlačítko „Zobrazit“ zobrazíte seznam možností a klepnutím na „Automatické otáčení obrazovky“ tuto funkci deaktivujete. Aby funkce Smart Auto-Rotate správně fungovala, je nutné ji deaktivovat.

4

Klepnutím na Inteligentní automatické otáčení spusťte aplikaci. Zobrazí se seznam všech aplikací nainstalovaných na vašem zařízení Android.

5

Klepněte na název aplikace, pro kterou chcete povolit automatické otáčení. Zelená značka vedle názvu aplikace označuje, zda je povoleno automatické otáčení nebo ne.