Jak změnit písmo buňky na vyplnitelném souboru Acrobat PDF

Když v Adobe Acrobatu vytvoříte vyplnitelný PDF, můžete změnit písmo používané klienty k vyplnění formuláře. V různých buňkách můžete použít různá písma a můžete také změnit velikost a barvu písma. Můžete také změnit písma v PDF, která obdržíte od jiných lidí; ačkoli úpravy musí být povoleny. I když můžete psát nebo vkládat text do vyplnitelných PDF pomocí aplikace Adobe Reader, nemůžete jej použít ke změně písma. Chcete-li upravit soubory PDF, musíte použít Adobe Acrobat.

1

Spusťte Adobe Acrobat, klikněte na „Otevřít“, vyberte vyplnitelný PDF pomocí prohlížeče souborů a kliknutím na „Otevřít“ otevřete PDF v Acrobatu.

2

Klikněte na „Nástroje“, vyberte „Formuláře“ a poté klikněte na „Upravit“, abyste přepnuli do režimu úprav formulářů.

3

Vyhledejte první pole, které chcete upravit, a poklepáním na něj otevřete dialogové okno Vlastnosti textového pole.

4

Kliknutím na kartu „Vzhled“ zobrazíte všechna nastavení týkající se vzhledu - ohraničení, barvy a nastavení textu.

5

V rozevíracím seznamu Písmo vyberte jiné písmo. Pokud chcete také změnit velikost písma, zadejte do pole „Velikost písma“ novou velikost. Chcete-li změnit barvu textu, klikněte na políčko vedle „Barva textu“ a vyberte jinou barvu.

6

Po dokončení úprav textového pole klikněte na „Zavřít“. Chcete-li zabránit jiným lidem ve změně nastavení, zaškrtněte políčko „Uzamčeno“ před kliknutím na „Zavřít“.

7

Klikněte na „Soubor“ a z nabídky zvolte „Uložit“ pro uložení změn. Kliknutím na tlačítko „Zavřít úpravy formuláře“ v části Formuláře se vrátíte do standardního zobrazení v aplikaci Adobe Acrobat.