Jaký je rozdíl mezi manažerskými a supervizními zkušenostmi?

Obchodní zkušenost je široký pojem zahrnující řadu témat. Může zahrnovat finanční, marketingové, poradenské nebo technologické povinnosti buď v malé, soukromě vlastněné společnosti, nebo ve velkém podnikovém konglomerátu. Manažerské a kontrolní zkušenosti lze definovat podrobněji na základě očekávání těchto rolí. I když jsou obě odpovědnými pozicemi, existují určité rozdíly v rozsahu práce.

Schopnosti rozhodování

Manažeři jsou vhodnější pro strategické a taktické rozhodování. Manažer je zodpovědný za plánování, organizaci zdrojů, vedení nebo ovlivňování jednotlivců nebo skupin a kontrolu procesů tak, aby bylo možné dosáhnout cílů. Manažer je často vyzýván, aby činil rozhodnutí, která mohou mít významný dopad na společnost. Jeho zkušenosti a odborné znalosti ho staví do pozice důvěry a důvěry, takže se očekává, že jeho rozhodnutí budou správná a v nejlepším zájmu firmy. Vedoucí pracovníci jsou více zapojeni do rozhodování o každodenních operacích, jako je najímání zaměstnanců, plánování, zajišťování surovin a upravování procesů na základě nezbytných nápravných opatření.

Organizační struktura hlášení

Nad prací dohlíží nadřízený. Je jeho odpovědností naplánovat pracovníky, organizovat pracovní tok, podle potřeby podporovat zaměstnance a zajistit, aby úkoly byly prováděny bezpečně a efektivně. Supervizor bude mít vždy podřízené, kteří mu budou podřízeni, a jejich výkon spadá do jeho sféry odpovědnosti. Většina nadřízených vykonala úkoly očekávané od svých podřízených. Vedoucí pracovník může nebo nemusí mít všechny zaměstnance svého oddělení přímo podřízené. Podle Knihovny bezplatné správy manažer obvykle spolupracuje s nadřízenými nebo koordinátory, aby zajistil, že jsou řádně proškoleni a mají jasné cíle. Manažeři častěji dohlížejí na projekt nebo oddělení, na rozdíl od lidí, podle University of California Berkeley.

Interní vs. externí zaměření

Zkušenosti v oblasti dohledu jsou interně zaměřeny, zatímco manažerské zkušenosti jsou často zaměřeny externě. Vedoucí spravují skupiny zaměstnanců v podniku prostřednictvím školení, mentoringu, hodnocení dovedností a hodnocení. Role manažerů často vyžadují jednání s projekty, které ovlivňují vztah společnosti s externími prodejci nebo jinými podniky. Manažer definuje své povinnosti na základě strategických plánů a misí společnosti, zatímco povinnosti supervizora jsou zaměřeny na interní operace, kterými bude dosaženo těchto cílů na dlouhé vzdálenosti.

Manažeři dohlížejí na finance

Manažeři často nesou spodní odpovědnost za svá oddělení nebo oblasti podnikání. Správa rozpočtu je podle kariérního webu Indeed.com jednou z klíčových dovedností, které noví manažeři potřebují. Například pokud restaurace nedosahuje svého očekávaného zisku, bude manažer baru požádán, aby implementoval strategii sledování, aby se ujistil, že je za veškerý podávaný alkohol zaplaceno. Výkonný šéfkuchař by mohl začít znovu nabízet dodavatelské smlouvy a zabývat se plýtváním potravinami a krádežemi zaměstnanců. Vedoucí jídelny prozkoumá způsoby, jak přimět zaměstnance čekat, aby prodávali předkrmy, polévky a dezerty.

Řešení různých problémů

V některých ohledech můžete říci, že nadřízení spravují lidi, zatímco manažeři spravují lidi a procesy. Manažeři často zpracovávají plánování pro oddělení, včetně vytváření rozpočtů a sledování výdajů. Manažeři se liší od ředitelů v tom, že ředitelé vytvářejí cíle a strategie ve velkém měřítku, které jsou poté dány manažerům k implementaci a dohledu.

Vedoucí se zabývají personálními problémy, jako jsou konflikty mezi zaměstnanci a problémy s výrobou, jako jsou poruchy zařízení. Problémy, kterým čelí nadřízený, se mohou opakovat, protože podobné problémy vznikají v jeho oddělení. Schopnosti manažera řešit problémy se více zaměří na to, zda oddělení plní své cíle.