Jak převést hlas na text na počítači Mac

Převod hlasu na text je užitečný způsob, jak diktovat řeči, převádět prezentace za běhu a vytvářet psané dokumenty, když jsou vaše ruce jinak nedostupné. Váš počítač Mac má integrovanou funkci nazvanou Dictation, která umožňuje převádět hlas na text. Protože funkce převodu hlasu na vašem Macu závisí na serverech Apple při převodu textu, musíte mít připojení k internetu, abyste mohli tuto funkci používat.

1

Klikněte na logo Apple v levém horním rohu obrazovky počítače Mac a poté vyberte možnost „Předvolby systému“.

2

Klikněte na nabídku „Zobrazit“ a poté vyberte „Diktát a řeč“.

3

Klikněte na kartu „Diktát“, pokud již není vybrána, a poté kliknutím na přepínač „Zapnuto“ diktát povolte.

4

Nastavte své preference. Klikněte na ikonu mikrofonu a vyberte, který mikrofon chcete použít. Pokud máte k počítači Mac připojený pouze jeden mikrofon, interní mikrofon se vybere automaticky. Klikněte na rozbalovací nabídku „Zkratka“ a vyberte, kterou klávesu nebo sérii kláves na klávesnici chcete stisknout, abyste oznámili počítači Mac, že ​​má začít převádět hlas na text.

5

Spusťte aplikaci, kde chcete převést hlas na text. Můžete použít libovolnou aplikaci, která má textová pole.

6

Umístěte kurzor na místo, kam chcete diktovat text, stiskněte klávesovou zkratku nebo klávesy, které jste vybrali v kroku 4, a poté začněte diktovat text. Případně klikněte na „Upravit“ v nabídce aplikace a poté vyberte „Spustit diktát“.

7

Po dokončení deaktivujte diktát kliknutím na tlačítko „Hotovo“ nebo dalším stisknutím klávesové zkratky nebo kláves.