Jak určit roční plat pro bi týdenní výplatu

Výpočet ročního platu na základě dvoutýdenního platu je přímý finanční úkol a je čas od času něco, co musíte udělat. Když žádáte o nový úvěrový účet nebo o pronájem bytu, budete požádáni o tyto informace. Může to vyžadovat určitou myšlenku, abyste se rozhodli, co zahrnout jako součást částky vašeho dvoutýdenního platu, protože to není vždy tak zřejmé, jak si možná myslíte.

Platy a dvoutýdenní mzdy

Technicky řečeno, osoba dostává plat, když je placena předem stanovená částka bez ohledu na počet odpracovaných hodin. Lidé však běžně používají „plat“ k označení peněz, které zaměstnanec dostává každý den výplaty, i když je ve skutečnosti vyplácena na hodinu. Ať tak či onak, mzda zahrnuje pouze částku peněz, kterou zaměstnanec obdrží každou výplatu od konkrétního zaměstnavatele. Nezahrnuje příjem z jiných zdrojů, jako jsou investice nebo druhé zaměstnání.

Co zahrnuje dvoutýdenní výplata

Když zjistíte částku výplaty každé dva týdny, zahrňte pouze peníze, které obvykle obdržíte jako výplatu před odečtením daní ze mzdy nebo jiných srážek. Pro někoho, kdo dostává formální plat, je to pevná částka, kterou dostává každé výplatě. Pokud obvykle dostáváte provize nebo tipy, přidejte průměrné množství těchto položek.

Do plánu 401 (k) nezapočítávejte hodnotu výhod, jako je placené zdravotní pojištění nebo příspěvky zaměstnavatele. Nezahrnujte jednorázové částky, jako jsou bonusy nebo odměna za práci přesčas. Úhrady za výdaje na podnikání, jako jsou náklady na řízení automobilu v zaměstnání, by neměly být zahrnuty, protože tyto platby nejsou považovány za příjem.

Výpočet ročního platu

Formální plat je pevná částka, ale pokud budete dostávat hodinovou mzdu, budete muset zjistit celkovou mzdu každé dva týdny. Začněte s počtem hodin, které obvykle pracujete každý týden, a zdvojnásobte to. Pokud pracujete 40 hodin týdně, dvoutýdenní součet se rovná 80 hodinám. Vynásobte celkový počet hodin hodinovou sazbou.

V tomto příkladu, pokud vyděláte 20 $ za hodinu, vynásobte 20 $ 80 hodinami za dvoutýdenní výplatu 1 600 $. Přidejte opakující se výplaty, jako jsou tipy nebo provize. K dispozici je 26 výplatních období každé dva týdny za jeden rok, takže vynásobte 26 o 1 600 $, abyste určili svůj roční plat, v tomto případě 41 600 $.

Alternativní metoda výpočtu platu

Zaměstnavatelé někdy používají z účetních důvodů alternativní metodu pro stanovení ročního platu z platu každé dva týdny. Tato metoda bere v úvahu skutečnost, že v roce existuje 365 dní v roce, ale je zde pouze 364 dní v 52 týdnech nebo 26 výplatních období dvakrát týdně.

Chcete-li pomocí tohoto přístupu vypočítat roční plat, vydělte dvoutýdenní mzdu 14 a přepočítejte jej na denní kurz. Vynásobte výsledek číslem 365. Například pokud je dvoutýdenní plat 1 600 $, vydělením 14 získáte 114,29 $. Vynásobte 114,29 USD 365. Roční plat při použití této metody se rovná 41 714,29 USD.