Jak zjistit celkovou odpovědnost a vlastní kapitál akcionářů

Tři hlavní části rozvahy jsou aktiva, pasiva a vlastní kapitál akcionářů. Pasiva a vlastní kapitál jsou dva zdroje financování, které podnik používá k financování svých aktiv. Pasiva představují dluhy společnosti, zatímco vlastní kapitál představuje vlastnictví akcionářů ve společnosti. Aby se rozvaha vyrovnala, musí se celková pasiva a vlastní kapitál akcionářů rovnat celkovým aktivům v rozvaze. Můžete vypočítat tento součet a zkontrolovat své závazky a vlastní kapitál, abyste zjistili, jak financujete svůj malý podnik.

Celkové závazky v rozvaze

Výše vašich celkových závazků se rovná součtu položek uvedených v rozvaze v části pasiva. Mezi tyto položky patří skutečné částky v dolarech, které dlužíte, například splatné účty, splatné bankovky a odložená daň. Zahrnují také platby předem za služby nebo produkty, které ještě musíte poskytnout.

Předpokládejme například, že vaše malá firma má splatné účty 30 000 $, nezasloužený výnos 25 000 $ a splatné poznámky 95 000 $. Vaše celkové závazky se rovnají 150 000 USD.

Vlastní kapitál akcionářů celkem

Celkové jmění akcionářů se rovná penězům, které jste získali z vydávání běžných a preferovaných akcií, plus váš nerozdělený zisk, minus vaše státní pokladna. Nerozdělený zisk je celkový zisk, který jste si od zahájení podnikání ponechali a který jste nerozdělili jako dividendy. Akcie státní pokladny představují náklady na jakékoli akcie, které jste odkoupili od investorů.

Předpokládejme například, že jste vyzvedli 200 000 $ na běžných akcích, máte 250 000 $ na nerozděleném výdělku a nemáte žádnou státní pokladnu. Vaše celkové jmění akcionářů se rovná 450 000 $.

Pasiva celkem a vlastní kapitál akcionářů

Celkové závazky a vlastní kapitál akcionářů se rovnají součtu celkových hodnot ze sekcí pasiva a vlastní kapitál. Podniky tento součet vykazují v rozvaze pod kapitálovou částí akcionářů. Chcete-li zkontrolovat, zda máte správný součet, ujistěte se, že váš výsledek odpovídá vašim celkovým aktivům v rozvaze.

Na předchozím příkladu se vaše celkové závazky a vlastní kapitál akcionářů rovnají 150 000 $ plus 450 000 $ nebo 600 000 $. Pokud se vaše celková aktiva rovnají 600 000 $, je vaše rozvaha správně vyvážená.

Analýza finančního rizika

Části závazků a vlastního kapitálu, které zahrnují vaše celkové závazky a vlastní kapitál akcionářů, odhalují důležité informace o vašem finančním riziku. Přijatelné úrovně dluhu se v jednotlivých odvětvích liší. Ale obecně platí, že čím více závazků ve srovnání s vlastním kapitálem máte, tím větší je riziko, že nebudete schopni splácet své dluhy.

Na základě čísel z předchozího příkladu tvoří vaše závazky ve výši 150 000 USD malou část z celkových závazků ve výši 600 000 USD a vlastního kapitálu akcionářů, což naznačuje relativně konzervativní výši dluhu.