Divizní organizační struktura

Divizní organizační struktura rozděluje zaměstnance do segmentů, které odpovídají konkrétním produktům, službám nebo trhům. Každá divize má určitou míru autonomie, doplněnou funkčními jednotkami, jako jsou provozní, personální, marketingová a výzkumná a vývojová oddělení, která jsou zaměřena na konkrétní trhy a produktové řady. Tato organizační struktura je vhodná pro podniky, které provozují obchodní řetězce a dceřiné společnosti v zemi i na mezinárodní úrovni.

Rozhodování

Divizní struktura decentralizuje rozhodování, zavádí jasné vzorce odpovědnosti a zlepšuje koordinaci. Usnadňuje delegování moci mezi divizními jednotkami mateřské společnosti a v rámci divizí. Tím se eliminují byrokratické překážky, které jsou charakteristické pro centralizovanou organizační hierarchii. Divizní organizační struktura umožňuje obchodním jednotkám upravovat operace, formulovat strategie a přizpůsobovat specifikace produktů podle převládajících tržních podmínek v oblastech jejich jurisdikce. To je zvláště důležité v nestabilních tržních prostředích, kde může být nutná okamžitá reakce na měnící se tržní podmínky.

Pracovní prostředí

Struktura vytváří pracovní prostředí pro spolupráci zaměstnanců v různých oborech specializace, aby mohli sdílet nápady a zlepšovat individuální dovednosti. Specializace a jasné popisy práce umožňují zaměstnancům optimalizovat jejich dovednosti a znalosti s ohledem na jejich příslušné produktové řady. Podporující pracovní prostředí poskytuje zaměstnancům příležitosti k dosažení většího uznání a příležitostí k povýšení. To zvyšuje výkon a celkově produktivně obchodní organizaci.

Kultura

Divizní struktura umožňuje podnikům s mezinárodními dceřinými společnostmi zohledňovat kulturní rozdíly v organizačním řízení, poskytování služeb a produkčních strategiích. Pro divizi je mnohem snazší vytvořit přátelské multikulturní prostředí, které zohlední potřeby zahraničních i místních zaměstnanců. Divize v mezinárodních lokalitách jsou navíc schopny odrážet kulturní úvahy při navrhování, marketingu a distribuci produktů, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s očekáváním místních obyvatel.

Rezervace

Autonomní status divizí může mít za následek duplikaci funkcí a zdrojů v rámci větší organizace. To má vliv na úspory z rozsahu ve funkcích divizí a přetíží celkové možnosti podniku v oblasti zdrojů. Segmentace organizace podél produktových řad vytváří hranice mezi divizemi, což pravděpodobně povede ke špatné koordinaci mezi jednotkami a brání integraci napříč produktovými řadami. Delegování pravomoci může mít za následek ztrátu kontroly nad správou a činností divizí mateřským subjektem.