Jak kondenzovat velký soubor na počítači Mac

Úspěšné podniky spoléhají na komunikaci a moderní komunikace se často spoléhá na přenos digitálních dat. Pokud je soubor příliš velký, je často obtížné jej odeslat e-mailem nebo sdílet online. Operační systém Apple OS X pro počítače Mac obsahuje nenápadnou aplikaci s názvem Archive Utility, která kondenzuje - nebo z technického hlediska komprimuje - soubory do formátu ZIP, což je kompaktní, snadno sdílený formát s menší velikostí souboru.

1

Vyberte v počítači Mac jednu nebo více položek, které chcete komprimovat. Chcete-li vybrat více než jednu položku, podržte klávesu „Příkaz“ a klikněte na každou položku, kterou chcete vybrat. Budete vědět, že jste vybrali soubor, když je zvýrazněn.

2

Podržte klávesu „Control“ na klávesnici a kliknutím na vybranou položku nebo položky otevřete místní nabídku.

3

V místní nabídce vyberte možnost „Komprimovat [název souboru]“. Tím se vytvoří zkrácená ZIP verze daného souboru. Pokud komprimujete více než jednu položku, nástroj Archive Utility vytvoří komprimovaný soubor s názvem „Archive.zip“.