Jak získat ochrannou známku registrovanou podle autorských práv na PC s CMD

Windows obsahují řadu speciálních symbolů, které můžete zadat jako text, i když se na klávesnicích neobjevují. Symboly chráněné autorskými právy a registrované ochranné známky, které se uvnitř kruhu zobrazují jako „C“ nebo „R“, můžete získat v okně příkazového řádku nebo v jakékoli jiné aplikaci v osobním počítači pomocí kódů kláves Alt nebo mapy znaků. Kódy alternativních kláves umožňují zadat libovolný speciální znak pomocí speciální kombinace kláves s číselnou klávesnicí v počítači. Pokud klávesnice vašeho počítače neobsahuje číselnou klávesnici, můžete použít aplikaci Mapa znaků, která je součástí systému Windows.

Alt klíčové kódy

1

Povolte funkci Num Lock na klávesnici stisknutím klávesy „Num Lock“ poblíž číselné klávesnice na pravé straně klávesnice, pokud je deaktivována. Většina klávesnic má světlo, které se zobrazí, když je povolena funkce Num Lock.

2

Klepněte do příkazového řádku nebo do jiného okna, do kterého chcete zadat symbol, a umístěte textový kurzor na požadované místo pro symbol.

3

Stiskněte a podržte klávesu „Alt“ na klávesnici, zadejte „0169“ pomocí číselné klávesnice na pravé straně klávesnice pro symbol autorských práv nebo zadejte „0174“ pro registrovanou značku ochranné známky.

4

Uvolněte klávesu „Alt“, aby se váš symbol objevil v textovém kurzoru v aktivním okně.

Mapa znaků

1

Otevřete okno Mapa znaků kliknutím na „Start“, kliknutím na „Všechny programy“, výběrem složky „Příslušenství“, výběrem „Systémové nástroje“ a kliknutím na „Mapa znaků“.

2

Vyhledejte ikonu autorských práv nebo registrované ochranné známky v šestém řádku znaků v okně Mapa znaků a klikněte na symbol, který chcete použít.

3

Kliknutím na tlačítko „Vybrat“ po kliknutí na symbol se zobrazí v poli Znaky ke kopírování.

4

Kliknutím na tlačítko „Kopírovat“ zkopírujete znaky z pole Znaky do kopie do schránky.

5

Klepněte pravým tlačítkem myši v okně příkazového řádku nebo v jakémkoli jiném okně, do kterého chcete symbol zkopírovat, a výběrem možnosti „Vložit“ zadejte symbol.