Jak zajistit, aby zvuk oznámení fungoval pro Facebook v systému Android

Můžete nastavit zvuk upozornění, aby se přehrál vždy, když obdržíte upozornění prostřednictvím aplikace Facebook v telefonu Android. Použijte konkrétní zvuk, který se liší od zvuků pro e-mailové nebo textové zprávy. To vám umožní rozlišovat mezi upozorněními na Facebooku a jinými oznámeními. Zvuk oznámení můžete kdykoli změnit v nastavení aplikace.

1

Na nečinné obrazovce Androidu klepněte na „Nabídka“. Zobrazí se rozšířená domovská obrazovka.

2

Klepnutím na ikonu „Facebook“ spusťte aplikaci a přihlaste se ke svému účtu.

3

Klepnutím na modrý pruh v horní části obrazovky zobrazíte nabídku pro Facebook.

4

Klepněte na „Vyzváněcí tón oznámení“ a vyberte zvuk oznámení pro aplikaci. Klepněte na „OK“. Zvuk se nyní přehraje, když obdržíte nové oznámení.