Jak povolit integrovanou Wi-Fi v HP Pavilion

Některé modely stolních počítačů HP Pavilion jsou vybaveny integrovaným bezdrátovým připojením. Tato pohodlná funkce vám umožňuje připojit se k místní podnikové síti a internetu bez nutnosti těžkopádného kabelu Ethernet. Ve výchozím nastavení společnost HP zobrazuje na hlavním panelu u hodin počítače malou ikonu Připojení k bezdrátové síti (Ref 2). Žlutá hvězdička na ikoně označuje, že počítač detekuje síť, ale není připojen. Pokud ikonu nevidíte, je funkce bezdrátové sítě deaktivována a síťové připojení nebylo nastaveno. Chcete-li se připojit k síti, musíte nejprve povolit a nakonfigurovat funkci bezdrátové sítě.

Povolte Wi-Fi a připojte se k existující síti

1

Klikněte na tlačítko „Start“ a poté na „Ovládací panely“. Klikněte na „Síť a internet“. Klikněte na „Změnit nastavení adaptéru“.

2

Pravým tlačítkem klikněte na „Bezdrátové připojení k síti“ a z nabídky vyberte „Povolit“. Pomocí tlačítka se šipkou zpět se vraťte do předchozího okna.

3

Klikněte na „Připojit k síti“.

4

V seznamu klikněte na název vaší obchodní sítě a klikněte na tlačítko „Připojit“. Zadejte heslo bezpečnostního klíče a klikněte na „OK“.

Povolte Wi-Fi a vytvořte novou síť

1

Klikněte na tlačítko „Start“ a poté na „Ovládací panely“. Klikněte na „Síť a internet“. Klikněte na „Změnit nastavení adaptéru“.

2

Pravým tlačítkem klikněte na „Bezdrátové připojení k síti“ a z nabídky vyberte „Povolit“. Pomocí tlačítka se šipkou zpět se vraťte do předchozího okna.

3

Klikněte na možnost „Ruční připojení k nové síti“. Klikněte na tlačítko „Další“.

4

Zadejte informace o konfiguraci vaší obchodní sítě. Do pole „Název sítě“ zadejte SSID sítě. Vyberte typ zabezpečení vaší sítě a typ šifrování. Některé obchodní sítě využívají typy WPA-Enterprise nebo WPA2-Enterprise, které každému uživateli v síti přiřazují různé bezpečnostní klíče (viz 3). Pokud neznáte svůj typ zabezpečení a šifrování sítě, přihlaste se k pokročilému bezdrátovému nastavení routeru nebo se obraťte na svého obchodního technika.

5

Zadejte bezpečnostní klíč routeru nebo bezdrátové heslo. Zaškrtněte políčka „Spustit toto připojení automaticky“ a „Připojit, i když síť nevysílá“. Klepnutím na tlačítko „Další“ se připojíte k bezdrátové síti.