Jak extrahovat soubory RAR v Ubuntu

Ve výchozím nastavení obsahuje Ubuntu Linux nástroje příkazového řádku i grafického uživatelského rozhraní (GUI), pomocí kterých můžete extrahovat soubory uložené ve formátu komprese RAR nebo Roshal ARchive. Obslužný program příkazového řádku „unrar“ v Ubuntu lze nasměrovat na výpis obsahu archivu do terminálu, otestovat integritu archivu, extrahovat obsah archivu do jednoho adresáře nebo zachovat úplnou hierarchii složek a podsložek archivu. Správce souborů Nautilus v Ubuntu má navíc zabudovanou schopnost extrakce souborů RAR.

Příkaz terminálu Unrar

1

Klikněte na ikonu „Dash“. Do vyhledávacího pole napište „terminál“ (bez uvozovek). Klikněte na ikonu aplikace „Terminál“.

2

Pomocí příkazu "cd" přejděte do složky obsahující archiv RAR, ze které chcete extrahovat soubory. Pokud je například váš soubor ve složce „Stahování“, zadejte na příkazovém řádku „cd Stahování“ (bez uvozovek) a stiskněte klávesu „Enter“.

3

Na příkazovém řádku systému Linux zadejte příkaz „unrar x“ spolu s názvem archivu RAR, ze kterého chcete extrahovat soubory. Například pokud chcete extrahovat archiv RAR s názvem "pythonutilities.rar", zadejte do příkazového řádku terminálu následující:

unrar x pythonutilities

Stisknutím klávesy „Enter“ zahájíte proces extrakce.

Výchozí archivační extraktor Ubuntu

1

Klikněte na ikonu „Dash“. Do vyhledávacího pole zadejte „soubory“ (bez uvozovek). Klikněte na ikonu „Soubory“.

2

Pomocí správce souborů přejděte do adresáře obsahujícího archiv RAR, ze kterého chcete extrahovat soubory.

3

Kliknutím na archiv RAR jej vyberte.

4

Klepněte pravým tlačítkem myši. Kliknutím na „Extrahovat zde“ ve výsledné podnabídce zahájíte proces extrakce.

5

Poklepejte na adresář, který vytvořil správce souborů se stejným názvem jako archiv RAR, abyste ověřili, že soubory byly ve skutečnosti extrahovány.