Co je rozpočet nákladů?

Pokud budete pečlivě sledovat náklady na provoz svého podnikání, může vám to pomoci při rozhodování, například kdy znovu vyjednat smlouvy, expandovat na jiné trhy a zvýšit nebo snížit ceny. Rozpočty nákladů podrobně popisují výdaje spojené s provozováním vašeho podnikání, provozováním projektu nebo vývojem produktu. Vypovídá o částce peněz, kterou očekáváte za dané období, a zahrnuje položky, jako jsou mzdové náklady a náklady na veřejné služby.

Popis

Rozpočet je účetní nebo finanční plán na další období, kterým může být měsíc, čtvrtletí, rok nebo dokonce doba trvání projektu. Rozpočet nákladů je finanční plán identifikovaných výdajů vaší společnosti na další období. Můžete si vytvořit rozpočet pro různé náklady, jako jsou náklady na projekt nebo náklady na vývoj produktu. Například rozpočet nákladů na projekt bude zahrnovat všechny výdaje potřebné k provozu projektu, včetně platů účastníků a dodávek projektu, zatímco rozpočet výrobních nákladů může zahrnovat suroviny a režijní náklady. Ve většině případů vytvoříte nákladové rozpočty pro výdaje, které jsou významné pro váš provoz.

Účel

Náklady nebo výdaje jsou prvky vašeho podnikání, které snižují vaše zisky, ale tyto náklady vám umožňují poskytovat služby nebo vyrábět předměty. Rozhodující je vzít v úvahu druh a úroveň nákladů, které byste měli vynaložit. Proces sestavování rozpočtu umožňuje identifikovat a objasnit vaše výdaje. Nutí vás to přemýšlet o způsobech, jak tyto výdaje kontrolovat, a identifikovat výdaje, které je třeba stanovit jako prioritu pro splnění vašich cílů. Pomůže vám určit, jaké jsou vaše pracovní náklady a jaká jsou omezení, abyste si mohli vytvořit realistické plány. Rozpočty nákladů vám také pomohou vyhnout se plýtvání, protože vidíte, kam utratíte své peníze.

Nástroj pro měření výkonu

U nákladového rozpočtu budete odhadovat a předem rozhodovat o nákladech, které získáte v příštím roce nebo čtvrtletí. Po skončení období budete muset porovnat skutečně vynaložené náklady s rozpočtovými náklady. Jakékoli rozdíly mezi nimi zjistí, zda jste utratili více nebo méně, než byla vaše rozpočtovaná částka. Poté musíte tyto odchylky vysvětlit. Můžete například utratit více, než je váš rozpočet, za náklady na energii, pokud se ceny plynu zvýší poté, co jste si připravili rozpočet. Díky těmto odchylkám a vysvětlením můžete vyhodnotit, zda vaše firma funguje efektivně a kde je třeba snížit výdaje.

Nastavení rozpočtu

Chcete-li nastavit rozpočet, musíte nejprve určit své náklady. Vaše bankovní výpisy jsou dobrým začátkem, protože každý měsíc vidíte přesně to, co jste vyplatili. Pokud například provozujete restauraci, můžete z bankovních výpisů vybírat částky za mzdy, jídlo, nájem a režijní náklady, jako je elektřina, telefon a voda. Dále odhadnete tyto náklady na příští období a zkombinujete informace z bankovních výpisů s fakturačními výpisy. Když například nastavíte rozpočet na režii elektřiny, analyzujete minulé účty a vyhodnotíte jednotky, které jste každý měsíc spotřebovali. Zvažte také očekávané změny sazeb účtovaných za jednotku. Na základě toho získejte průměrnou částku, kterou jste utratili, a aplikujte tyto výdaje na každý měsíc po celé období, abyste nastavili svůj rozpočet.