Co je vetování zaměstnanců?

V dnešním konkurenčním pracovním prostředí mají zaměstnavatelé na výběr z mnoha kvalifikovaných kandidátů. Zatímco počet potenciálních zaměstnanců se během náboru zužuje, mnoho společností prochází procesem prověřování, který zahrnuje prošetření pozadí a kvalifikace uchazeče před jejím zaměstnáním ve společnosti. Přestože proces prověřování může být dobrým způsobem, jak zajistit, aby zaměstnanec odpovídal práci, společnosti by se při nakládání s potenciálně důvěrnými informacemi měly řídit zásadami prověřování zaměstnanců.

Proces prověřování

Když hledáte nového zaměstnavatele, je běžnou praxí volat reference a potvrdit předchozí zaměstnavatele. Prověřování zaměstnance se ponoří hlouběji do pozadí uchazeče. Význam prověřování se za ta léta tolik nezměnil, ale je důležité, abyste jako vlastník firmy pochopili celý proces. To může zahrnovat vyhledávání předchozích odsouzení žadatele nebo doby vězení, kontrolu kreditních odkazů, ověření profesionálních licencí a osvědčení a sledování historie zaměstnání. Úkolem profesionálních vyšetřovacích agentur, které si najmete, je provádět tyto kontroly a prověřovat pozadí uchazeče o zaměstnání. Když prověřujete kandidáta,hledáte potenciální varovné signály, které by mohly určit, zda se tato osoba stane spolehlivým a efektivním zaměstnancem, nebo se ukáže nespolehlivým a neefektivním při plnění běžných pracovních povinností. Význam prověřování proto není jen o vykopávání špíny u potenciálního pracovníka, ale ve skutečnosti o ochraně vašeho pracoviště před zaměstnanci, kteří vašemu podnikání nepřidají hodnotu.

Provedení kontroly spolehlivosti

V rámci standardní politiky prověřování zaměstnanců byste se měli ujistit, že proces začíná až poté, co kandidát projde počáteční sadou pohovorů. Provádění kontroly pozadí příliš brzy může být plýtváním zdroji a penězi, zatímco příliš pozdě prověřování může znamenat, že vaše společnost bude muset najít náhradu, pokud dojde k problému se zázemím zaměstnance. Než může zahájit proces prověřování, musí váš potenciální zaměstnanec podepsat formulář souhlasu, ve kterém udělí společnosti povolení k prozkoumání jejího pozadí.

Porozumění problémům s ochranou osobních údajů

Je také důležité pochopit roli ochrany osobních údajů ve vztahu k vašim zásadám prověřování zaměstnanců. Je to proto, že mohou nastat problémy, pokud vaše žádost o informace kandidáta porušuje zákon nebo porušuje právo dané osoby na soukromí. Při prověřování zaměstnanců vám federální zákony zakazují požadovat určité typy záznamů. Americký zákon se zdravotním postižením ve skutečnosti brání vašemu podnikání v získávání lékařských záznamů, přestože se můžete zeptat žadatelů, zda jsou fyzicky schopni vykonávat konkrétní pracovní povinnosti. I když vaše firma může provést kontrolu kreditu u potenciálního zaměstnance, nemůžete uchazeče propustit z úvah o pozici pouze proto, že mají v evidenci bankrot.Proto je tak důležité, abyste před zahájením procesu prověřování porozuměli všem federálním pokynům týkajícím se ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete najmout externí agenturu, která by zajišťovala prověřování zaměstnanců, ujistěte se, že s touto agenturou úzce spolupracujete, abyste se ujistili, že dodržujete všechny zákony o ochraně osobních údajů. Tím zabráníte vážným problémům, zejména pokud uchazeč, kterého jste si nenajali, podá stížnost na ochranu osobních údajů vůči vaší společnosti.

Nejlepší postupy prověřování

I když se význam prověřování může u jednotlivých společností mírně lišit, je třeba při ověřování spolehlivosti potenciálního zaměstnance dodržovat některé osvědčené postupy. Nejprve se ujistěte, že proces prověřování je u všech žadatelů jasný, výstižný a standardní. To znamená, že každá osoba, kterou zvažujete pro danou pozici, by měla projít stejnou kontrolou spolehlivosti. Zadruhé zajistěte, aby formuláře souhlasu byly snadno srozumitelné a podepsané před zahájením kontroly pozadí. A konečně byste se měli vyhnout jakémukoli požadavku na osobní nebo další informace, které se nevztahují na práci.