Zvuky pro iPhone nefungují

Textová oznámení, která se zobrazují na vašem iPhone, přicházejí s možností upozornit vás zvukem, kdykoli obdržíte text. Přiřazení různých textových tónů každému kontaktu vám dá vědět, kdo vám poslal text, aniž by se díval na telefon. Pokud textové zvuky na vašem iPhone nefungují, pravděpodobně jste je vypnuli.

Odstraňování problémů

1

Zatlačte boční spínač „Ring / Silent“ nahoru a umístěte jej do polohy „Ring“. Když nastavíte přepínač do polohy „Tichý“, iPhone ztišuje většinu zvuků. Zvyšte hlasitost na boku iPhone.

2

Klepněte na aplikaci „Nastavení“. Pokud je přepínač Nerušit v poloze „Zapnuto“, nastavte jej do polohy „Vypnuto“.

3

Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost „Oznámení“.

4

Vyberte možnost „Zprávy“.

5

Klepnutím na jiný výběr než „Žádný“ zobrazíte náhled výchozího tónu na obrazovce Textový tón. Když najdete vhodný tón, stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na domovskou obrazovku.

Přiřaďte jednotlivé tóny

1

Klepněte na aplikaci Kontakty.

2

Chcete-li změnit výchozí tón kontaktu, vyberte kontakt ze seznamu.

3

Klepněte na tlačítko „Upravit“ a vyberte možnost „Tón textu“.

4

Vyberte tón ze seznamu Alert Tones. Klepněte na „Uložit“.