Vytvoření letáku s MacBookem

Pokud máte něco, co potřebujete inzerovat, můžete si o tom na svém MacBooku vytvořit leták. Ať už chcete oznámit nadcházející událost, informovat lidi o dobrovolnické příležitosti, prodat produkt nebo službu nebo šířit informace o chybějícím mazlíčku, leták vám pomůže dostat vaši zprávu. Modely Apple MacBook jsou dodávány s již nainstalovanou bezplatnou aplikací TextEdit a pomocí tohoto programu můžete vytvořit svůj leták.

1

Kliknutím na „TextEdit“ ve svém MacBook doc spustíte nativní textový editor.

2

V nabídce TextEdit klikněte na „Soubor“ a z místní nabídky vyberte „Uložit“. Otevře se dialogové okno. Zadejte název svého letáku a poté klikněte na složku na vašem MacBooku, do které chcete dokument uložit. Klikněte na „Uložit“.

3

Klikněte na rozevírací nabídku Styly v horní části okna aplikace TextEdit. Vyberte styl textu, například „Tučné písmo“ nebo „Kurzíva“.

4

Kliknutím na jedno ze čtyř tlačítek pro zarovnání zobrazíte slova v letáku zarovnaná vlevo, na střed, zarovnaná nebo zarovnaná vpravo.

5

Klikněte na rozbalovací nabídku „Mezery“ a výběrem možnosti „Single“ nebo „Double“ upravte mezery mezi řádky v letáku.

6

V nabídce TextEdit klikněte na „Format“. Klikněte na „Písmo“ a „Zobrazit písmo“. Otevře se okno Písma. Kliknutím na název písma jej použijete v letáku. Kliknutím na číslo v části „Velikost“ upravte velikost textu.

7

Zadejte text svého letáku. Můžete vybrat jednu část textu a upravit její styl, písmo a velikost tak, aby vypadala odlišně od jiné části. Můžete například vytvořit nadpis svého letáku velkým tučným písmem, střední část menším, normálním písmem a potom podtrhnout kontaktní informace dole.

8

Poklepáním na složku v MacBooku obsahující fotografii přidáte obrázek do svého letáku. Přetáhněte soubor obrázku ze složky do okna TextEdit a umístěte jej tam, kde chcete, aby se obrázek zobrazil ve vašem letáku. Klepnutím na obrázek jej vyberte v okně TextEdit a poté kliknutím na jedno z tlačítek pro zarovnání zobrazte obrázek zarovnaný doleva, na střed nebo napravo.

9

Klikněte na „Soubor“ a v místní nabídce vyberte „Tisk“, pokud chcete uložit kopii letáku jako PDF, a otevře se dialogové okno. Výhodou tohoto postupu je, že soubor PDF bude vypadat stejně bez ohledu na to, jaký počítač se používá k jeho otevření, takže je vhodný pro zveřejňování online nebo pro odesílání jako příloha e-mailu. Klikněte na „PDF“ v dolní části okna a vyberte „Uložit jako PDF“. Otevře se další dialogové okno. Zadejte název letáku ve formátu PDF a klikněte na složku v počítači Mac, kam chcete dokument uložit. Kliknutím na „Uložit“ uložíte dokument jako PDF.