Jak oddělit e-mailové adresy

Provoz vaší malé firmy vyžaduje neustálou komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci. Možná však nebudete mít výhodu oddělení informačních technologií na plný úvazek nebo profesionálně udržovaných e-mailových seznamů. Správné adresování e-mailů více příjemcům může pomoci informovat každého a zajistit bezproblémový chod vaší firmy. Znaky používané k oddělení více e-mailových adres se mohou u jednotlivých e-mailových programů mírně lišit.

1

Zadejte e-mailové adresy příjemců do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie ve vašem e-mailovém programu. Do pole Komu by měli být zahrnuti všichni příjemci přímo zapojeni do výměny e-mailů, od nichž se očekává, že odpoví. Lidé, kteří by měli být informováni o výměně e-mailů, ale nejsou povinni jednat, by měli být zahrnuti do polí kopie, kopie nebo skrytá kopie kopie, Bcc. Slepí příjemci kopií jsou skrytí před všemi příjemci.

2

Oddělte více e-mailových adres pomocí středníku. Například zadejte následující pro odeslání e-mailu vašim zaměstnancům John a Jill: [email protected]; [email protected].

3

V aplikaci Microsoft Outlook povolte použití čárky jako oddělovače. V nabídce Nástroje vyberte možnost „Možnosti“. Klikněte na „Možnosti e-mailu“ a poté na „Pokročilé možnosti e-mailu“. Na kartě „Při odesílání zprávy“ vyberte možnost „Povolit čárky jako oddělovač adres“. V některých e-mailových programech, včetně Google Gmail, jsou čárky ve výchozím nastavení povoleny.