Jak stahovat obrázky v Gmailu

Gmail podporuje obrázky v e-mailu dvěma různými způsoby; buď jako příloha k e-mailu, nebo zobrazená přímo v těle e-mailu. Stažením obrázku můžete trvale uložit jeho kopii na pevný disk počítače. Nejen, že můžete obrázek v Gmailu uložit přímo na pevný disk, ale můžete jej také uložit přímo do účtu Disku Google. V závislosti na tom, zda jste obrázek obdrželi jako součást zprávy nebo jako přílohu, se bude lišit způsob jeho stažení do počítače.

Uložit obrázek odeslaný jako přílohu

1

Otevřete e-mail obsahující připojený obrázek, který chcete uložit.

2

Umístěním kurzoru myši na přiložený obrázek zobrazíte jeho název, formát a možnosti stahování.

3

Kliknutím na „Stáhnout“ obrázek uložíte do výchozí složky prohlížeče pro stahování.

4

Kliknutím na „Uložit na Disk“ stáhnete obrázek do svého účtu Disku Google.

Uložit obrázek zobrazený v těle e-mailu

1

Otevřete e-mail obsahující obrázek, který chcete uložit.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a v nabídce vyberte příkaz „Uložit obrázek jako“.

3

Vyberte cílové umístění na pevném disku, kam chcete obrázek uložit.

4

Kliknutím na tlačítko Uložit stáhnete obrázek z Gmailu na pevný disk počítače. Otevřete obrázek tak, že přejdete na jeho umístění v Průzkumníku souborů systému Windows 8 a dvakrát na něj kliknete.