Je při spuštění nutná aktualizace Google?

Google Update, známý také jako Omaha, je potřebný při spuštění, protože instaluje aktualizace automaticky, takže je nemusíte aktualizovat ručně. Pro majitele firmy je Google Update vhodný, protože udržuje důležité programy aktuální s nejnovějšími vylepšeními, včetně oprav chyb, oprav a bezpečnostních funkcí pro zvýšení efektivity. To znamená, že prohlížeč, jako je Google Chrome, bude lépe zobrazovat firemní a jiné weby a rychle streamovat obsah, jako jsou obrázky a videa.

Automatické spuštění

Pokud máte v počítači nainstalované programy Google, jako je Google Chrome a Google Earth, ve výchozím nastavení se služba Google Update obvykle spouští automaticky při spuštění počítače. Tento program je nezbytnou součástí programů Google pro systémy Windows; proto je při spuštění nutné instalovat aktualizace. Pokud máte jeden nebo více programů Google nastavených na automatické spouštění při spuštění, poběží spolu s nimi i Google Update. Při spuštění zobrazuje proces „GoogleUpdate.exe“ na kartě Procesy ve Správci úloh systému Windows.

Časový plán aktualizací Google

Google Update používá k instalaci aktualizací k připojení k serveru Google automatický plánovač úloh. Primárně se spoléhá na to, že Windows Update pravidelně kontroluje aktualizace, průměrně, alespoň jednou denně. Aktualizace Google spouští svůj proces a monitoruje server Google v reálném čase bez jakýchkoli zásahů, i když používáte programy Google.

Odstraňování problémů s Google Update

Pokud se služba Google Update nenačítá nebo některý z vašich programů Google nefunguje optimálně, může problém vyřešit odinstalování a opětovná instalace programů, které se spoléhají na aktualizační službu. Poškození konkrétního programu Google, například smazané nebo poškozené soubory, může způsobit problémy s aktualizační službou.

Je odinstalování Google Update výhodné?

Program Google Update bohužel nelze odstranit sám. Jakékoli zasahování do aplikace může vést k problémům s mnoha vašimi programy Google. Pokud proces ukončíte ve Správci úloh, nebude většina programů Google fungovat správně. I když proces ukončíte, může se služba Google Update vrátit automaticky. Chcete-li odinstalovat Google Update, musíte odinstalovat programy Google, které se na něj při aktualizaci spoléhají. Po odinstalování programů Google by měla být z vašeho systému odstraněna služba Google Update.