Příklady organizačního plánování

Plánování je klíčovou rolí managementu v jakékoli organizaci, ať už jde o soukromý podnik, neziskovou organizaci, podnikové podnikání nebo vládní agenturu. Manažeři se angažují v různých typech organizačního plánování, aby strategicky nasměrovali své společnosti k výnosným a úspěšným futures. Efektivní plánování závisí na důkladném pochopení rozsahu proměnných zahrnutých do každého rozhodnutí a spolupráci se zaměstnanci z různých úrovní organizace. Po přezkoumání několika příkladů organizačního plánování můžete vylepšit své vlastní plánovací schopnosti.

Plánování rozvoje pracovní síly

Rozvoj pracovních sil je o vytváření rozmanitých a vysoce výkonných pracovních sil složených z loajálních a spokojených zaměstnanců. Vysoce výkonné organizace se nevyvíjejí náhodou; spíše je konkurenceschopná pracovní síla výsledkem let efektivního plánování a úspěšné implementace plánu.

Stanovení cílů pro splnění nebo překročení cílů rovných pracovních příležitostí stanovených komisí pro rovné příležitosti v zaměstnání, EEOC, je příkladem plánování rozvoje pracovních sil. Dalším příkladem je vytváření pokročilých vzdělávacích programů pro rozvoj informovanějších a zkušených manažerů.

Plánování produktů a služeb

Cílem při plánování produktů je vytvořit atraktivnější kombinaci produktů nebo služeb než konkurence. Plánování produktu je funkcí marketingového, finančního a provozního oddělení. Marketingové oddělení je odpovědné za objevení toho, co cíle zákazníci chtějí a potřebují. Provozní oddělení je odpovědné za poskytování informací o tom, jak nejlépe navrhovat a vyrábět produkty nebo vyvíjet služby; účetní oddělení poskytuje pokyny, jak udržovat nízké náklady, a stanoví ideální ceny.

Model zisku pyramidy produktu je příkladem strategie plánování produktu. V rámci modelu pyramid produktů nabízejí společnosti několik různých produktů ve stejné kategorii, každý s jinou úrovní kvality a jiným cenovým bodem. Zatímco společnost může dosahovat nízkých až nulových zisků z produktů nižší třídy, obsluha všech typů spotřebitelů v segmentu trhu může společnosti pomoci získat větší podíl na trhu pro své vysoce ziskové prémiové produkty nebo služby.

Plány expanze

Dobří vlastníci firem a manažeři neustále vytvářejí plány pro další fáze růstu svých společností. Růstové plány identifikují příležitosti a překážky úspěchu na trhu a stanoví strategie pro překonání překážek a využití příležitostí k získání podílu na trhu od konkurence.

Malé podniky mají k dispozici řadu možností, jak udržet růst jejich společností. Například marketing může být hlavním hnacím motorem růstu pro nové podniky bez zavedené reputace. Jako další příklad může licencování umožnit produktům malé společnosti rychle dosáhnout národní nebo mezinárodní distribuce prostřednictvím zavedených distribučních kanálů. Fúze s jinými malými společnostmi nebo snaha o získání větší společnosti může rychle zvýšit velikost společnosti a podíl na trhu, jako další příklad.

Finanční plánování

Společnosti se zabývají aktivitami finančního plánování stejně jako jednotlivci i domácnosti. Společnosti plánují řízení dluhu a využití svého zisku nejproduktivnějším způsobem. Důvtipné podniky nikdy nenechají hotovost nečinně zůstat; místo toho vždy vložili volnou hotovost, aby mohli využít výnos nebo investovat do budoucnosti společnosti. Majitelé firem mohou vypracovat své vlastní finanční plány nebo se obrátit na zkušené profesionály, aby maximalizovali hodnotu finančních podílů.

Příkladem finančního plánování v podnikání je vytváření plánů na nejproduktivnější využití přiděleného zisku. Například se společnost může rozhodnout utratit veškerý svůj zisk na marketingové aktivity ke zvýšení poptávky po jejich produktech a rozhodnout se použít úvěr na nákup dalšího inventáře potřebného ke splnění nové poptávky vytvořené marketingovými výdaji. Dalším příkladem finančního plánování v podnikání je investice do státních dluhopisů za účelem získání kapitálových zisků s jinak nečinnou hotovostí.