Úpravy barev obrazovky na Apple iPhone

Rozhraní Apple iPhone používá poměrně konzistentní barvy a většinu barev na obrazovce nemůže vlastník změnit. Uživatelé iPhonu však mohou invertovat celkové barevné schéma zařízení. Barvy obrácené obrazovky mohou pomoci zrakově postiženým nebo barvoslepým uživatelům orientovat se v telefonu a zvýšit čitelnost textu.

1

Přejděte na domovskou obrazovku zařízení iPhone a klepněte na aplikaci „Nastavení“.

2

Vyberte „Obecné“ a poté klepněte na „Přístupnost“.

3

Vyhledejte část s názvem „Vize“. Přepněte možnost „Invertovat barvy“. Když je tato možnost nastavena na „Zapnuto“, barvy iPhonu se převrátí.

4

Chcete-li se vrátit k normálnímu barevnému schématu, klepněte na nastavení zpět na „Vypnuto“.