Změna velikosti sloupce v Tabulkách Google

Změna velikosti sloupce v tabulce vám pomůže vložit do jeho buněk více dat. Tabulky Google - známé také jako Tabulky Google - umožňují měnit velikost sloupců tabulky pomocí nástroje kontextové nabídky „Změnit velikost sloupce…“. Můžete se rozhodnout ručně zadat šířku sloupce v pixelech nebo nechat sloupec automaticky změnit velikost na základě velikosti jeho dat. Google Sheets je také webová aplikace Google Chrome, která vám poskytuje okamžitý přístup k tabulkám Google prostřednictvím webového prohlížeče Chrome.

Změňte velikost pomocí kontextové nabídky

1

Otevřete novou nebo stávající tabulku v tabulkách Google.

2

Klikněte pravým tlačítkem na štítek sloupce, jehož velikost chcete změnit. Například klikněte pravým tlačítkem na sloupec označený „C.“

3

Klikněte na „Změnit velikost sloupce“.

4

Klikněte na přepínač vedle možnosti změny velikosti, kterou chcete použít. Pokud chcete ručně určit šířku sloupce, zadejte šířku v pixelech do pole „Zadejte novou šířku sloupce v pixelech“. Pokud chcete automaticky změnit velikost sloupce tak, aby odpovídal jeho obsahu, vyberte přepínač „Přizpůsobit datům“.

5

Dokončete změnu velikosti sloupce kliknutím na tlačítko „OK“.

Změna velikosti pomocí myši

1

Otevřete nebo vytvořte tabulku v tabulkách Google.

2

Umístěte ukazatel myši na levý nebo pravý okraj popisku sloupce, dokud se myš nepřepne na oboustrannou šipku a nezvýrazní okraj sloupce modře. Například přesuňte myš nad hranici mezi popisky sloupců „C“ a „D“.

3

Klikněte a potom přetáhněte okraj sloupce doprava nebo doleva a ručně upravte jeho šířku. Uvolněním tlačítka myši nastavíte novou šířku sloupce. Alternativně můžete poklepáním na okraj sloupce automaticky změnit velikost sloupce tak, aby odpovídala datům.