Jak synchronizovat Apple iPhone s Apple iMac

Synchronizace iPhonu s iMacem vytvoří zálohu obsahu a nastavení zařízení v počítači. Doporučujeme provádět pravidelné synchronizace, abyste zabránili ztrátě jakéhokoli obsahu, pokud by došlo k poruše nebo ztrátě přenosného zařízení. Záložní soubory iPhone lze obnovit také v případě, že potřebujete resetovat zařízení nebo pokud jej vyměníte za jiný telefon. Synchronizace je také efektivní způsob kopírování nového obsahu do vašeho iPhone, který jste si stáhli z iTunes Store na svém iMacu.

Synchronizace pomocí kabelu

1

Spusťte iTunes na svém iMacu a klikněte na nabídku „Nápověda“ v horní části okna. Vyberte možnost „Zkontrolovat aktualizace“ a povolte instalaci všech dostupných aktualizací. Po dokončení aktualizací se iTunes restartují.

2

Jeden konec kabelu USB iPhone zapojte do USB portu na iMacu a druhý konec do iPhone. ITunes detekuje iPhone a přidá jej do seznamu Zařízení v levém sloupci.

3

Klikněte na iPhone v seznamu Zařízení a klikněte na kartu „Souhrn“ v hlavním okně iTunes.

4

Kliknutím na tlačítko „Synchronizovat“ v pravém dolním rohu okna iTunes synchronizujete iPhone s iMacem.

Synchronizace přes Wi-Fi

1

Spusťte iTunes a připojte svůj iPhone k iMacu pomocí kabelu USB. Proveďte běžnou synchronizaci a nechte iPhone připojený k iMacu pomocí kabelu USB. Při počátečním nastavení synchronizace Wi-Fi to musíte provést pouze jednou.

2

V iTunes otevřete kartu „Souhrn“ a v části Možnosti zaškrtněte políčko „Synchronizovat s tímto iPhone přes Wi-Fi“. Odpojte iPhone od počítače.

3

Připojte iPhone k nabíječce, zatímco je připojen ke stejné síti jako váš iMac. ITunes automaticky detekují iPhone a provádějí bezdrátovou synchronizaci.