Co je výplata hotovosti v účetnictví?

Výplaty v hotovosti, v účetnictví také nazývané hotovostní platby, se týkají plateb provedených společností během určitého období, například čtvrtletí nebo roku. Zahrnuje platby v hotovosti, ale také peněžní ekvivalenty, jako jsou šeky nebo elektronické převody fondů. Každý záznam na stránce výplaty hotovosti by měl obsahovat datum, částku, způsob platby a účel transakce.

Význam

Výplaty v hotovosti měří množství peněz, které ze společnosti skutečně plynou, což se může velmi lišit od skutečného zisku nebo ztráty společnosti. Například pokud vaše firma používá akruální metodu účtování, vykážete výdaje, když vám vzniknou, nikoli když je zaplatíte. Podobně se příjem uvádí, když jej vyděláte, ne když jste skutečně placeni. Pokud však vaše výdělky neprocházejí tak rychle, jak byste chtěli, ale platíte výdaje, můžete vykázat zisk, ale dojde vám hotovost.