Jak zajistit, aby nikdo při odcizení nepoužíval váš iPhone

Pokud váš odcizený iPhone nebude nahlášen, zloděj bude moci používat vaše zařízení a shromáždit poplatky za telefon a data na váš účet. Cílem aplikace „Najít můj iPhone“ je zmařit nechtěné používání telefonu a váš poskytovatel mobilních telefonů může vaše zařízení kdykoli deaktivovat. Pokud má váš iPhone SIM kartu, může zloděj snadno deaktivovat funkci „Najít můj iPhone“ odebráním karty, takže je důležité telefon vyhledat co nejdříve.

1

Povolte aplikaci „Najít můj iPhone“ v telefonu, dokud je stále v držení. Aplikaci nemůžete povolit, jakmile dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu. V telefonu přejděte do aplikace „Nastavení“ a v nabídce vyberte „iCloud“. Jedním klepnutím přepnete ikonu vedle položky „Najít můj iPhone“ do polohy „Zapnuto“.

2

Přejděte k počítači co nejdříve poté, co zjistíte, že byl váš iPhone odcizen. Nasměrujte webový prohlížeč na iCloud.com a přihlaste se pomocí svého Apple ID a hesla. Kliknutím na ikonu „Najít můj iPhone“ zahájíte vyhledávání svého telefonu. Jakmile se váš telefon zobrazí na mapě, klikněte na ikonu „i“ vedle něj. Kliknutím na „Vzdálený zámek“ zabráníte komukoli v používání vašeho telefonu.

3

Pokud se nemůžete dostat k počítači nebo pokud se váš iPhone nezobrazí na mapě „Najít můj iPhone“, zavolejte svého poskytovatele služeb z jiného telefonu. Protože se iPhone s vypnutým napájením nebo s odstraněnou SIM kartou nezobrazí na mapě iCloud, nemusí být vždy možné najít vaše zařízení pomocí aplikace „Najít můj iPhone“. Váš poskytovatel služeb však může vaši SIM kartu kdykoli deaktivovat a zabránit komukoli v používání vašeho mobilního účtu.