Jak změnit barvy každé události v Kalendáři Google

Google Calendar podporuje dvě metody změny barev v kalendáři, které vám pomohou lépe organizovat firemní schůzky a události. Můžete změnit barvu schůzek i výchozí barvu kalendáře. Změna barvy kalendáře také změní barvu jakékoli události, která byla automaticky přidělena při přidání události, ačkoli ručně přiřazené barvy se při aktualizaci barvy kalendáře nezmění. Chcete-li změnit ručně přiřazenou barvu, musíte upravit barvu individuální schůzky. S barevně odlišenými událostmi můžete rychle identifikovat a seskupit podobné obchodní události, schůzky a schůzky.

Změnit barvu kalendáře

1

Klikněte na šipku rozevíracího seznamu u kalendáře, který chcete upravit.

2

Vyberte barvu z palety barev. Kliknutím na „Vybrat vlastní barvu“ vytvoříte novou barvu, která není uvedena.

3

Kliknutím na oblast palety barev vyberte požadovanou barvu. Můžete přetáhnout značku na paletě a upravit barvu s větší přesností.

4

V části Barva textu vyberte možnost „Tmavý text“ nebo „Světlý text“ a kliknutím na tlačítko „OK“ změny uložte.

Změnit jednotlivé události

1

Klikněte na událost v kalendáři, kterou chcete změnit.

2

Vyberte odkaz „Upravit událost“.

3

Vyberte barvu v části „Barva události“ a klikněte na tlačítko „Uložit“.