Jak zavřít Windows na Macu pomocí klávesnice

Při otevírání více obchodních dokumentů a aplikací ve vašem systému Mac máte dva způsoby, jak rychle zavřít okna dokumentů a aplikací. Jedním ze způsobů je pomocí myši kliknout na ikonu zavření - červený kruh - v každém okně. Druhým způsobem je použití klávesových zkratek. Klávesové zkratky okamžitě zavírají otevřená okna a nemusíte pohybovat myší Mac. Okna můžete také minimalizovat pomocí klávesových zkratek.

1

Stisknutím a podržením klávesy „Command-W“ zavřete okno, které je aktivní na obrazovce počítače Mac. Klávesa Command je na některých klávesnicích také známá jako klávesa Apple.

2

Stisknutím a podržením klávesy „Command-Option“ a následným stisknutím klávesy „W“ zavřete všechna okna na obrazovce počítače Mac.

3

Stisknutím a podržením klávesy „Command-M“ minimalizujete okno, které je aktivní na obrazovce počítače Mac, pokud jej nechcete úplně zavřít.

4

Stiskněte a podržte klávesu „Command-Option“ a poté stiskněte klávesu „M“, abyste minimalizovali všechna okna na obrazovce počítače Mac.