Jak přehrávat soubory WMA

V programu Microsoft Windows Media Player můžete přehrávat zvukové soubory Windows Media. Windows Media Player je ve výchozím nastavení nainstalován spolu s operačním systémem Windows. Soubory WMA však můžete přehrávat také v jiných přehrávačích médií, jako jsou WinAmp, VLC a iTunes. ITunes před přehráváním souboru překódují formát souboru WMA na formát Apple ACC.

Přehrávejte soubory WMA ve WinAmpu nebo VLC

1

Otevřete Průzkumníka Windows a přejděte na soubor WMA na pevném disku, externí jednotce nebo CD.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši nebo klepněte a podržte soubor WMA. Otevře se místní nabídka.

3

Klepněte nebo klepněte na možnost „WinAmp“, „VLC“ nebo jiný kompatibilní přehrávač médií v místní nabídce. Otevře se zvukový soubor a začne se přehrávat ve vybraném přehrávači.

Přehrávejte soubory WMA v iTunes

1

Otevřete aplikaci iTunes.

2

Klikněte nebo klepněte na možnost „Soubor“ na horním navigačním panelu a poté klikněte nebo klepněte na „Přidat soubor do knihovny“. Otevře se navigační okno souboru.

3

Klikněte nebo klepněte na tlačítko „Procházet“ a přejděte na soubor WMA.

4

Klikněte nebo klepněte na soubor WMA a poté klikněte na „Otevřít“. Soubor WMA se automaticky převede do formátu AAC a přidá se do knihovny iTunes.